עריכת צוואה בפני הרשם לענייני ירושה

עריכת צוואה בפני הרשם לענייני ירושה

תוכן עניינים

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות, המכונה לרוב צוואה רשמית, היא מסמך מוכר על פי דין שנוצר בנוכחות רשות משפטית מוכרת. זה יכול לכלול בית משפט, בית דין דתי, עורך דין, נוטריון או רשם המתמחה בענייני ירושה. כאשר מוריש מעוניין לנסח את צוואתו, הוא עושה זאת על ידי הצגת מסמך צוואה בכתב או הבעת רצונות בעל פה בפני דמות סמכותית זו.

התהליך בדרך כלל מתפתח באופן הבא: המוריש, הפרט העורך את הצוואה, מופיע בפני הרשות הנבחרת. במקרה של צוואה בכתב, הם רשאים להגיש את המסמך לעיון. לחילופין, אם יבחרו להעביר את רצונם בעל פה, הם יאמרו את צוואתם בנוכחות הרשות.

הסמכות ממלאת תפקיד מרכזי בתהליך זה. הם בוחנים היטב את הצוואה או מקשיבים בתשומת לב להצהרותיו בעל פה של המוריש. לאחר שווידאתה שהמסמך או ההצהרות עומדים בדרישות ובתקנים החוקיים, הרשות מאשרת ומאשרת את תקפות הצוואה. אישור זה, לרוב בצורת חותמת, חתימה או אישור בכתב, משמש כראיה לתוקף המשפטי של הצוואה.

במהותה, צוואה בפני רשות היא צעד מכריע בשמירה על רצונותיו הסופיים של הפרט והבטחת שהמוטבים המיועדים לו יקבלו את ירושתם החוקית על פי חוק. תהליך פורמליזציה זה מעניק הגנה משפטית ותוקף לכוונות המוריש, מה שהופך אותו להיבט מהותי בענייני תכנון עיזבון וירושה.

יסודות הצוואה בפני הרשות

עיקריה של צוואה בפני רשות תלויים בעיקר ביסוד מכריע אחד, כפי שהוא מנוסח בלשון החוק: "הצוואה חייבת להתבטא בעל פה בפני רשות או להגיש לרשות ישירות על ידי המוריש עצמו". אמנם קיימים פרטים משמעותיים נוספים בתוך סוג זה של צוואה, אך הם אינם נחשבים יסודיים. בהעדרם, בידי בית המשפט הסמכות להסדיר היבטים אלה לפי שיקול דעתו, תוך שימוש בסעיף 25 לחוק הירושה.

כמה זה עולה?

לעניין העלות הכרוכה בעריכת צוואה בפני הרשם לענייני ירושה, רשות מסוימת זו היא הגורם הבלעדי שגובה תשלום עבור שירותיה. נכון לשנת 2021 העמלה עומדת על 235 ש"ח. תשלום עמלה זו יכול להתבצע בנוחות בדרכים שונות, לרבות תשלומים מקוונים דרך אתר שירות התשלומים הממשלתי, עסקאות הנעשות באמצעות בנק הדואר או באמצעות עמדות התשלום האוטומטיות הנמצאות מחוץ לדלפק הקבלה. משרדי הרשם לענייני ירושה.

הליך עריכת הצוואה בפני הרשם

הליך עריכת הצוואה בפני הרשם לענייני ירושה כרוך במספר שלבים חיוניים, במיוחד לאור התפרצות מגיפת הקורונה. להלן פירוט של התהליך:

 • זימון תורים: לתחילת התהליך, על אדם המעוניין לערוך את צוואתו בפני הרשם לענייני ירושה לפנות תחילה טלפונית למשרד לתיאום פגישה. צעד זה חיוני בשל אמצעי הזהירות ואמצעי הבטיחות הקיימים במהלך מגיפת COVID-19.
 • תיעוד נדרש: בעת התייצבות לפגישה עם הרשם לענייני ירושה, על המוריש (יוצר הצוואה) להביא מסמכים ספציפיים:
 1. מסמך צוואה מקורי: אם המוריש מתכוון להגיש צוואה בכתב, עליו להביא עמו את מסמך הצוואה המקורית.
 2. אישור תשלום: יש צורך בשובר או הוכחה לתשלום של האגרה הנדרשת. תשלום זה נדרש בדרך כלל עבור שירותי הרשם.
 3. זיהוי רשמי: על המוריש להציג מסמך זיהוי רשמי כדי לאמת את זהותו.
 • הצגת הצוואה: במהלך המינוי, המצווה יציג את צוואתו בכתב לרשם או יביע את רצונו בעל-פה בפני הרשם, בהתאם להעדפתו. הרשם יקשיב בתשומת לב אם המוריש יבחר לנאום את צוואתו.
 • אישור המצגת: לאחר הצגת הצוואה מאשר הרשם לענייני ירושה כי המוריש אכן הציג בפניהם את צוואתם או קרא אותה בקול רם. אישור זה מבטיח את השלמות הפרוצדורלית של התהליך.
 • הוצאת אישור: בהמשך, הרשם לענייני ירושה מנפיק טופס ספציפי המכונה "אישור עריכת צוואה". טופס זה משמש כתיעוד רשמי המאשר את תוקף הצוואה ואת השלמת התהליך בפני הרשם.

 

הליך פורמלי זה מספק מסגרת משפטית ליצירת ואימות צוואות, המבטיח כי רצונותיו הסופיים של המוריש מתועדים, מוכרים ומאושרים רשמית על ידי הרשות המשפטית המתאימה.

מה בוחן הרשם לענייני ירושה כאשר עורכים צוואה בפניו?

בעת עריכת צוואה בפני הרשם לענייני ירושה, רשות משפטית זו עורכת בחינה מדוקדקת של שני היבטים מכריעים:

כשירות המוריש:

ההיבט הראשון נוגע לכשירותו של המוריש, היוצר את הצוואה. בחינה זו נסובה על הערכה האם המוריש נמצא במצב נפשי וגוף המאפשר לו לבטא את רצונו האמיתי והחופשי. מצבים רפואיים שונים עלולים לעכב את יכולתו של אדם לקבל החלטות נבונות ועצמאיות. מצבים אלו עשויים לכלול מחלות נפש, הזיות, כאב פיזי קיצוני או אי שפיות. על הרשם לענייני ירושה לוודא כי מגיש הצוואה מסוגל נפשית ופיזית, מבין את ההשלכות של מעשיו ופועל מרצונו.

עצמאות הצוואה:

ההיבט הקריטי השני כרוך בבחינה מדוקדקת של עצמאות רצונו של המוריש. צוואה צריכה לשקף באופן אותנטי את רצונו של המוריש עצמו, נטולת לחצים חיצוניים או השפעה בלתי הוגנת. במקרים מסוימים, אנשים עשויים להיות תלויים יתר על המידה באחרים, להגיע לנקודה שבה הם לא יכולים עוד להביע את רצונם העצמאי. מצב זה נהוג לכנות "השפעה בלתי הוגנת". על הרשם לענייני ירושה מוטלת האחריות לבחון האם מעשיו של המוריש מונעים באמת מרצונם החופשי. אם קיים חשד שגורמים חיצוניים, כגון השפעה בלתי ראויה, איומים או כפייה, מניעים את החלטות המוריש, רשאי הרשם לפסול את הצוואה שהוצגה.

בעיקרו של דבר, לרשם לענייני ירושה תפקיד חיוני בשמירה על שלמות תהליך יצירת הצוואה בכך שהמוריש מסוגל מבחינה נפשית ופיזית לקבל החלטות מושכלות ושהצוואה משקפת באמת את כוונותיו העצמאיות, ללא כל צורה שהיא. של מניפולציה חיצונית או השפעה בלתי הוגנת. בדיקה זו מסייעת לקיים את התוקף המשפטי והסטנדרטים האתיים הקשורים ליצירת צוואות.

עריכת צוואה בפני רשות לאדם שמרותק למיטה

עריכת צוואה בפני רשות אינה מוגבלת ליחידים שיכולים להופיע פיזית בפני הרשות. במקרים בהם אדם מרותק למיטתו או אינו יכול להגיע באופן אישי, קיימת הוראה המאפשרת ליצור את הצוואה מטעמו. הוראה זו פועלת על פי העיקרון ש"אם האדם לא יתייצב בפני הרשות, הרשות תגיע לאדם".

עם זאת, במצבים אלה, אמצעי הגנה מסוימים קיימים כדי להבטיח שמצבו הגופני של הפרט לא פוגע בכושרו הקוגניטיבי או ביכולתו לקבל החלטות בשיקול דעת. כדי לטפל בחשש זה, על הרשות המשפטית המעורבת להנפיק טופס התאמה רפואית. טופס זה משמש כהסמכה המאשרת כי הפרט, למרות מגבלותיו הפיזיות, נמצא במצב נפשי וקוגניטיבי מתאים להשתתף בתהליך עריכת הצוואה.

טופס הכושר הרפואי הוא מרכיב קריטי במקרים בהם המוריש אינו יכול להיות נוכח פיזית בפני הרשות. הוא מבטיח שמצבו הרפואי של האדם אינו פוגע ביכולתו להבין את ההשלכות של החלטותיו ולהביע את רצונותיו הסופיים באופן חוקי ומצפוני. תהליך זה מסייע בשמירה על שלמותן וחוקיותן של צוואות, גם עבור אנשים שאינם יכולים להגיע באופן אישי עקב נסיבותיהם הרפואיות.

מהם היתרונות בעריכת צוואה בפני רשות?

יצירת צוואה בפני רשות מציעה מספר יתרונות בולטים, מה שהופך אותה לאופציה אטרקטיבית עבור אנשים רבים:

 • שיקול דעת: אחד היתרונות המרכזיים הוא אלמנט הדיסקרטיות. בניגוד לצוואות שבהן מעורבים עדים, עריכת צוואה בפני רשם הירושה מאפשרת רמת חיסיון גבוהה יותר. בתהליך זה, אנשים חיצוניים אינם צריכים להיות מודעים לתוכן הצוואה. רמה זו של פרטיות יכולה להיות מושכת במיוחד למי שרוצה לשמור את פרטי הצוואה שלהם חסויים והרחק מביקורת ציבורית. הוא מציע תחושת ביטחון וסודיות לגבי רצונותיהם הסופיים.
 • תוקף: צוואה שנוצרה לפני רשות ידועה בתוקף החזק שלה. היא נחשבת לסוג צוואה חזקה ומחייבת משפטית שקשה לערער עליה. חוזק זה נובע מכך שרשות משפטית מעורבת באופן פעיל בתהליך ומעניקה אישור לאותנטיות של הצוואה ועמידה בדרישות החוק. אם יורש או בעל עניין ינסו לערער על תוקפה של צוואה כזו, הם עומדים בפני משימה אדירה. הם יצטרכו להדגים בצורה משכנעת כיצד הרשות המשפטית המפקחת על התהליך לא הצליחה לזהות פסילות או אי-סדרים כלשהם אפילו בשלב הכנת הצוואה. רמה גבוהה זו של בדיקה ואישור הופכת צוואה בפני רשות למסמך משפטי מוצק וקשה לערעור.

 

בחירה ביצירת צוואה לפני שרשות מציעה גם פרטיות וגם חוסן משפטי. זה מאפשר לאנשים לשמור על סודיות לגבי תוכניות חלוקת העיזבון שלהם תוך הבטחת תקפותו ואמינותו של המסמך, מה שהופך אותו לבחירה פופולרית עבור אלה המבקשים להבטיח את רצונותיהם הסופיים בסמכות משפטית ובשיקול דעת.

מדוע לערוך צוואה בפני הרשם לענייני ירושה?

יצירת צוואה ספציפית בפני הרשם לענייני ירושה מציעה יתרונות מובהקים, ולרוב הבחירה מונעת משני שיקולים מרכזיים:

 • תחנות נגישות ושירות: סיבה משכנעת אחת לבחור ברשם לענייני ירושה היא הזמינות הנרחבת של תחנות השירות שלהם. אנשים רבים המבקשים לערוך צוואה עשויים להיות מוגבלים בניידות או נגישות מסיבות שונות. רשם הירושה מקיים רשת של תחנות שירות המשתרעות על פני מיקומים גיאוגרפיים שונים, מה שמשפר את הנגישות לאנשים ברחבי האזור. כיסוי גיאוגרפי זה הופך את זה לנוח יותר ליחידים ליצור את צוואותיהם במיקום סמוך למקום מגוריהם, ומבטל את הצורך בנסיעות נרחבות.
 • תהליך עריכה והפקדה יעיל: הרשם לענייני ירושה מייעל את תהליך יצירת הצוואה והפקדת הצוואה לפעולה אחת ויעילה. כאשר אנשים בוחרים ליצור צוואתם ברשות זו, יש להם אפשרות להפקידו מיד עם סיומו. הפקדה זו מבטיחה שהצוואה תוחזק בבטחה על ידי הרשם עד לפטירתו של המוריש. תרגול זה משרת מספר מטרות חיוניות:
 1. מניעת אובדן: הפקדת הצוואה אצל הרשם מבטיחה שהיא לא תלך לאיבוד או לא תלך לאיבוד לאורך זמן. הגנה זו חיונית בשמירה על שלמות המסמך ותוקפו.
 2. הימנעות משכפול צוואות: יצירת מספר עותקים או עדכונים תכופים של צוואה עלולים להוביל לבלבול ולמחלוקות פוטנציאליות בין היורשים. על ידי הפקדת הצוואה אצל הרשם, יכול המוריש לשמור על גרסה אחת וסמכותית של צוואתו, תוך צמצום הסיכון למסמכים סותרים.
 3. תהליך פשוט: נוחות הפקדת הצוואה מיד לאחר עריכת הצוואה מבטלת את הצורך בפגישה נפרדת או בצעדים נוספים. יעילות זו הופכת את כל התהליך לחלק ופשוט יותר עבור המוריש.

 

במהותה עריכת צוואה בפני הרשם לענייני ירושה היא בחירה מעשית, המציעה נגישות ויעילות. היא מאפשרת ליחידים ליצור את צוואותיהם בנוחות, בסמוך למקום מגוריהם, תוך מתן תהליך מאובטח ויעיל לעריכה והפקדת המסמך, בסופו של דבר מבטיח את שמירת המסמך ותוקפו.

 

מחפשים יעוץ משפטי מעורך דין, השאירו פרטים
הסכם יורשים

מהו הסכם יורשים? הסכם יורשים הוא הסכם שנערך בין יורשים לעיזבון של נפטר, המתאר כיצד יחולקו, ינוהלו או יטופלו הנכסים

קרא עוד »
חלוקת עיזבון

הסכם חלוקת עיזבון בהתאם לסעיף 111(ג) לחוק הירושה, נקבע בזאת הסכם חלוקת עיזבון זה. מסמך זה מכיר ומתיר ליורשי המנוח

קרא עוד »
סכסוכי ירושה

סכסוכי ירושה לאבד אדם אהוב זה תמיד צובט לב, אירוע עמוק שמהדהד עמוק עם אלה שנותרו מאחור. עבור המשפחה השכולה,

קרא עוד »
ייעוץ מעורך דין
השאירו פרטים:
צוואות. ירושות. יפוי כח מתמשך
מידע חשוב
חתימת עורך דין

אימות חתימת עו"ד אימות חתימת עורך דין, בעצם, כולל את

אימות הסכם ממון

אימות הסכמי ממון כאשר בני זוג מתכוונים להיערך לפני נישואיהם

דילוג לתוכן