אישור חתימה נוטריוני

אישור חתימה נוטריוני

תוכן עניינים

מהו אימות נוטריוני ומתי יש צורך בו?

אישור נוטריוני הוא הליך משפטי מכריע הכולל אימות של מסמכים וחתימות שונות. נוטריון, לרוב עורך דין בעל סמכות משפטית נוספת, ממלא תפקיד מרכזי בתהליך זה על ידי הבטחת מקוריות, דיוק ולגיטימציה של מסמכים, וכן אימות זהות האנשים המעורבים. המטרה העיקרית של אימות נוטריוני היא להעניק תוקף משפטי וקבלה למסמכים שהוא מאשר, ולאימות זה יש משקל משמעותי בהקשרים משפטיים ורשמיים שונים.

כאשר מסמך עובר אישור נוטריוני, הוא מקבל מספר תכונות חשובות:

 • מקוריות: אישור נוטריוני מאשר שמסמך הוא מקור אותנטי וללא שינוי.
 • מהימנות: היא קובעת את המהימנות והאמת של תוכן המסמך.
 • אימות זהות: הנוטריון מאשר את זהות מי שכתב או חתם על המסמך, תוך הוספת רובד של ביטחון ואמינות.

 

יתר על כן, ניתן להציג מסמכים נוטריוניים כראיות קבילות בהליכים בבית המשפט, ולחזק את אמינותם ומעמדו המשפטי.

יישום נפוץ אחד של אישור נוטריון הוא אימות חתימות. כדי לאמת את חתימתו של אדם, על האדם לבקר במשרד נוטריון, לספק זיהוי רשמי ולספק מסמכים הנושאים את חתימתו. הנוטריון יהיה עד לחתום על המסמך בנוכחותו, ובכך יאשר את אמיתות החתימה.

אימותים נוטריוניים הם הכרחיים בהקשרים שונים.

תהליכי משכנתא: לעיתים קרובות נדרש אישור נוטריוני בעת קבלת משכנתא כדי להבטיח את הלגיטימיות של מסמכים הקשורים לרכוש.

עניינים בינלאומיים: בעת הצגת מסמכים רשמיים לשגרירויות או קונסוליות זרות, ייתכן שיהיה צורך באישור נוטריוני. במקרים כאלה, האישור הנוטריוני עשוי להתרחב גם למסמכים בשפות שאינן שפת האם של הנוטריון.

אלו הן רק כמה דוגמאות למקרים שבהם אישור נוטריוני הוא הכרחי. בסך הכל, לנוטריונים תפקיד חיוני בשמירה על שלמותם וחוקיותם של מסמכים וחתימות, תוך הבטחת קבלתם במגוון רחב של תרחישים משפטיים ורשמיים.

אימות על ידי נוטריון – עניין בעל חשיבות עליונה!

לא ניתן להפריז בתפקידו של נוטריון בתהליך אימות המסמכים, זוהי פונקציה מרכזית וחיונית. אישור הנוטריון על האותנטיות והמקוריות של מסמכים הוא שלב קריטי השומר על תהליכים שונים בצורה חלקה. ללא אישור מכריע זה, ההליכים עלולים לעמוד בפני עיכובים וסיבוכים.

כאשר נוטריון נותן את אישורו למסמך, הוא הופך את המסמך לישות קבילה משפטית בבית משפט. אם מסמך נוטריוני כזה מוצג כראיה או כתיעוד תומך עבור צד כלשהו, ​​הוא זוכה לקבלה מיידית. חותמת האישור של הנוטריון משמשת אישור חד משמעי לאותנטיות ומהימנות המסמך.

חשוב להכיר בכך שהנוטריונים מקפידים על מבנה עמלות קבוע עבור השירותים שלהם. לכן, כאשר מבקשים אימות חתימה נוטריונית, העלות נשארת אחידה בכל הנוטריונים אליהם פנו. כתוצאה מכך, בחירת נוטריון מסוים תלויה לעיתים קרובות בקשרים אישיים, במהירות שבה לקוח יכול לקבל את האימות הנדרש ונוחות הביקור במשרד הנוטריון. שיקולים אלו מאפשרים לאנשים לנהל ביעילות את ענייניהם המשפטיים בביטחון, מתוך ידיעה שמעורבות הנוטריון מבטיחה את התקדמותם השוטפת של ענייניהם.

אימות חתימה נוטריונית

אישור נוטריוני ממלא תפקיד מכריע בהענקת תוקף משפטי למסמכים שהוא מאשר. הוא מעניק למסמכים אלו מעמד של אותנטיות ומהימנות, ומאפשר להתייחס אליהם כמקוריים ומהימנים. אישור נוטריון מושג באמצעות מעורבות עורך דין המשמש כנוטריון ומוודא את תקינות המסמך.

במקרים רבים, קיימת ציווי משפטי המחייב צירוף חתימת נוטריון למסמכים או הסכמים ספציפיים. דרישה זו משמשת לאמת שהחתימה על מסמך נתון אכן בוצעה על ידי החתימה הנטענת. מספר תרחישים נפוצים דורשים אימות חתימה:

 1.  ייפוי כוח למשכנתא: כאשר אנשים מבקשים משכנתא ממוסד פיננסי כדי להקל על רכישת נכס, הם נדרשים להציע את הנכס כבטוחה בתמורה להלוואה ארוכת טווח עם החזרים לפי תשלומים. כדי להבטיח ביצוע תקין של עיקול זה, הבנק מחייב רכישת ייפוי כוח, תהליך המחייב אימות חתימה על ידי נוטריון.
 2. עריכת צוואה: בהתאם לחוק, אימות חתימת נוטריון הוא תנאי מוקדם לאישור צוואות. אימות זה חיוני באישור זהות המוריש – האדם שחיבר את הצוואה. הרציונל מאחורי דרישה זו ניכר: במועד קיום הצוואה, המוריש כבר נפטר. לכן, ראיות קונקרטיות חיוניות כדי לאמת שהצוואה משקפת באמת את כוונותיהם. משכך, על הנוטריון לוודא כי מי שחתם על הצוואה הוא אכן כותב המסמך, הפועל מרצונם החופשי, ללא כל כפייה, וברשותם המלאה את כישוריהם הנפשיים.
 3. אישור הסכמי ממון: בשנים האחרונות גברה הפופולריות של הסכמי ממון, המכונים גם הסכמי ממון. כתוצאה מכך, זוגות רבים השוקלים נישואין מבקשים לטפל מראש בעניינים כספיים שעלולים להתעורר במקרה של גירושין. בהתחשב במשמעותם של הסכמים אלו, אישור נוטריוני של חתימות הצדדים מחויב על מנת להבטיח את תקפותם המשפטית.

 

למעשה, אימות חתימה נוטריוני משמש נדבך יסודי בתיעוד משפטי, המעניק את הבטחת האותנטיות והאמינות החיוניים בהיבטים קריטיים שונים של החיים, מעסקאות רכוש ועד לתכנון סוף החיים והסכמי אישות.

אימות חתימה נוטריונית מטעם תאגיד או ישות אחרת

במקרים רבים, יחידים נדרשים לרשום חתימה נוטריונית מטעם תאגיד או ישות אחרת. לדוגמה, ייתכן שתאגיד או חברה בע"מ יצטרכו לחתום על מסמכים כמו ייפוי כוח. על פי סעיף 3 לתקנות הנוטריון, כאשר נוטריון מתבקש לאשר שיחיד חתם בשם גורם, בין אם זה תאגיד, יחיד, אפוטרופוס או נאמן, יש לפעול לפי הליכים מסוימים על מנת להבטיח את חוקיות החתימה.

הנוטריון, במקרים כאלה, יבקש תחילה להציג בפניו ראיות בכתב בדבר סמכות החותם לבצע את המסמך. ראיה כתובה זו משמשת תשתית לחוות דעתו של הנוטריון בדבר זכותו של הפרט לחתום על המסמך. הנוטריון יצרף ראיה זו להעתק האישור הנוטריוני שהם שומרים לתיעוד.

באישור הנוטריוני יפרט הנוטריון את מהות הראיות בכתב שהוצגו, לרבות פרטים כגון הרשות או האדם המוציא, מועד ההנפקה ופרטים רלוונטיים נוספים. כאשר החתימה על המסמך נעשית על שם חברה, הנוטריון מחויב להשתמש בטופס 9, המיועד במיוחד לאימות חתימות מטעם תאגידים או גורמים אחרים.

אחריות הנוטריון כוללת וידוא קיומו של התאגיד באמצעות קבלת תעודת רישום רשמית. לאחר מכן, על הנוטריון לאמת את זהותם של כל החותמים על המסמך ולאשר כי הם מוסמכים כדין לחתום בשם החברה. כפי שנקבע בתקנון, תהליך אימות זה מצריך ראיה בכתב, אותה יש לצרף לאישור הנוטריוני.

כמו כן, על הנוטריון לעיין במסמכים הפנימיים של התאגיד כדי לוודא כי החותמים הם אכן נציגים מורשים של החברה. במקרים מסוימים, הנוטריון עשוי אף לבקש אישור מרואה חשבון או מהיועץ המשפטי של התאגיד כדי לוודא שלחותמים יש את הסמכות הנדרשת.

הנוטריון יכלול פרטים רלוונטיים בתעודה, כגון אופי הראיה שסופקה, מועד ההנפקה והגורם המנפיק או הרשות. כאשר החתימה נעשית על שם התאגיד, על הראיה בכתב להיות בצורת מסמך המשמש כהוכחה משפטית או נגזר ממרשם המתנהל בהתאם לחקיקה הרלוונטית.

כאשר יחיד חותם בשם תאגיד או גוף, על הנוטריון לוודא בקפידה את קיומו של הישות, לאשר את הרשאת החותם ולקבוע את זהותו. תהליך זה מתנהל על ידי טופס 9, המהווה חלק מהתוספת השנייה לתקנות הנוטריון של 1977-1977. אמצעים אלו מבטיחים את חוקיות ותקפותן של חתימות שנעשו מטעם תאגידים וגופים אחרים.

אימות חתימה נוטריונית של קטין

תקנה 7(2) לתקנות הנוטריון מסמיכה נוטריונים לאשר הרשאה של יחידים החותמים על מסמכים בשם אחרים. עם זאת, מה קורה כאשר אותם אנשים הם קטינים? כלל 4 לתקנות הנוטריון, התשל"ז-1977 מתייחס לסוגיית הכשרות המשפטית במקרים כאלה.

בהתאם לתקנה זו, על נוטריונים מוטלת המשימה לוודא האם לאדם המבקש שירותים נוטריוניים יש את הכשירות המשפטית הנדרשת, במיוחד בנושא הגיל, לבצע את הפעולה המשפטית הרצויה. אם הפרט הוא קטין, על הנוטריון להקפיד על ההוראות המפורטות בסעיפים 4 עד 7 לחוק הכשרה משפטית ואפוטרופסות, התשכ"ב-1962. סעיפים אלה קובעים כי פעולות שננקטות על ידי קטינים מחייבות את הסכמת נציגיהם החוקיים, הנוהגים להתייחס אליהם. כדי כאפוטרופוסים.

עוד מפרט החוק כי פעולות משפטיות שננקטו על ידי קטינים ללא הסכמת האפוטרופוס שלהם ניתנות לביטול על ידי היועץ המשפטי לממשלה או הנציג המשפטי. בנוסף, החוק מתאר תנאים נוספים ומקרים שבהם פעולות משפטיות שנערכו על ידי קטינים ללא רשות מנציגם נחשבות בטלות. הוא גם מסדיר פעולות המחייבות אישור בית המשפט.

לאור הוראות חוק אלו, כאשר קטינים פונים לשירותים נוטריוניים לצורך פעולות הטעונות אישור או הסכמה מטעם נציגיהם החוקיים, לפי סעיף 4(ג) לתקנות הנוטריון, נוטריונים יכולים לספק את שירותיהם רק אם הדבר הוכח בציבור. אישורים כי התקבלו האישורים הנדרשים מנציגיהם המשפטיים של הקטינים. יתרה מכך, את אותה הסכמה יש לספק לנוטריון ישירות.

באופן מכריע, נוטריונים מחויבים להבטיח שקטינים פועלים מרצונם החופשי ובעלי הבנה ברורה של ההשלכות של הפעולה שהם מתכוונים לבצע לפני מתן אישור לביצועה. הדבר מבטיח כי הקטינים מקבלים החלטות מושכלות ושישמרו בגבולות החוק.

אימות חתימה נוטריוני הכולל קטינים מחייב הקפדה על תקנות משפטיות המסדירות את יכולתם לפעול. לנוטריונים יש תפקיד קריטי בהבטחה שקטינים יקבלו ייצוג והגנה משפטיים מתאימים כאשר הם עוסקים בפעולות הדורשות הסכמה או אישור של נציגיהם המשפטיים.

אימות חתימת נוטריון כאשר שפת המסמך אינה מוכרת לנוטריון

בהתאם לתקנה 7(א) לתקנון הנוטריון, חל איסור על נוטריון לאשר מסמך שנערך בשפה שאינה מבינה. עם זאת, ניתן לחריג אם יינתן לצד המסמך תרגום לשפה מובנת לנוטריון. לתרגום זה יש לצרף תצהיר מהמתרגם המעיד על בקיאותו הן בשפת המקור והן בשפת היעד וכן על דיוק התרגום.

באישור הנוטריוני, הנוטריון יציין במפורש את שמו וכתובתו של המתרגם. יתר על כן, הם יצרפו בבטחה הן את התרגום והן את תצהיר המתרגם להעתק האישור הנוטריוני השמור ברשותם. פרוטוקול זה משרת מטרה מכרעת: להגן מפני מצבים בהם נוטריון מאמת חתימה על מסמך שהתרגום עשוי להיות לא אמין עבורו.

משמעותה של דרישה זו נובעת מכך שאימות נוטריוני מקנה תוקף משפטי מחייב למסמך. לפיכך, חובה שאישור נוטריון יתרחש רק במקרים בהם תוכן המסמך ברור ומובן לחלוטין לנוטריון. על ידי הבטחה שמתרגם מוסמך אימת את דיוק תרגום המסמך, הוראה זו מסייעת בשמירה על שלמות ההליך הנוטריוני ושומרת על מהימנותם וחוקיותם של המסמכים המאושרים.

אימות חתימה נוטריונית כאשר שפת המסמך אינה ידועה לחתום

על פי תקנות הנוטריונים, כאשר מסמך הטעון אישור נוטריון מורכב בשפה שאינה מוכרת לחתום או אם תוכן המסמך אינו ברור לו, יש לפעול לפי נהלים מסוימים. במקרים כאלה, החותם נדרש לספק תרגום מדויק ומלא של המסמך שעליו הוא מתכוון לחתום.

בתרחיש זה, לנוטריון יש תפקיד מרכזי. כחלק מתהליך האישור הנוטריוני, על הנוטריון לציין במפורש כי תרגמו את המסמך עבור האדם המבקש לחתום עליו או שאדם מוסמך אחר, שפרטיו האישיים יירשמו באישור, תרגם את המסמכים הרלוונטיים עבור האישור הנוטריוני. חותמים.

כאשר יש לנוטריון סיבה להאמין כי החותם אינו מסוגל לקרוא באופן עצמאי את המסמך או להבין את תוכנו בשל חוסר בקיאותו בשפה, יפעל שירות האימות של הנוטריון רק לאחר מתן תרגום מדויק ומקיף של המסמכים הנדונים.

הצהרת המתרגם הנלווית לתרגום זה חייבת לכלול מספר אלמנטים קריטיים. בראש ובראשונה, על המתרגם לאשר את רהיטותו הן בשפת המסמך המקורי והן בשפת התרגום. שנית, על המתרגם לאשר במפורש שהם היו אחראים לתרגום המסמך ולאשר שתוכן התרגום מתיישב עם תוכן המסמך המקורי. בנוסף, כתובת המתרגם חייבת להיות מודבקת לתצהיר, כדי להבטיח את הזיהוי והאחריות שלו בתהליך.

אמצעים מחמירים אלה נועדו להבטיח שאנשים החותמים על מסמכים בשפה שהם אינם מבינים יקבלו הבנה שקופה ומדויקת של תוכן המסמך. באמצעות גיוס מתרגמים מוסמכים וצירוף תצהיריהם לתרגום, ההליך הנוטריוני שומר על שלמותו ומבטיח את הסכמתו והבנתו מדעת של החותם.

אישור נוטריוני של עותק מאושר

בהתאם לתקנה 9(ב) לתקנות הנוטריון, 1977-1977, על האישורים הנוטריונים לעמוד בפורמטים ספציפיים המפורטים בנספח השני לתקנות אלה. טפסים סטנדרטיים אלה כוללים מגוון רחב של תביעות נוטריוניות, כולל אך לא רק:

 • תעודת רופא
 • אימות חתימה
 • אימות חתימה מטעם תאגיד או ישות אחרת
 • אימות חתימה של קטין
 • אימות חתימה כאשר שפת המסמך אינה ידועה לנוטריון
 • אימות חתימה כאשר שפת המסמך אינה ידועה לחתום
 • העתק אישור
 • אישור תקינות התרגום
 • אישור על קבלת תצהיר או הצהרה
 • אישור על קבלת תצהיר או הצהרת מתרגם
 • תעודת חיים
 • עריכת אימות מסמך
 • אימות הסכם ממון חתום לפני נישואין
 • אישור צוואה
 • אישור על ביטול מסמך נוטריוני

 

חשוב לציין כי בפועל, אין הבחנה מהותית בין אימות נוטריוני לאישור נוטריוני. שני המונחים מתייחסים לאישורו הפורמלי של הנוטריון ולאימות של פעולות משפטיות ומסמכים שונים. בחירת המינוח עשויה להשתנות בהתבסס על העדפות אזוריות או מקובלות, אך המטרה וההליכים הבסיסיים הכרוכים באישור נוטריוני נשארים עקביים.

אימות נוטריוני ותרגום נוטריוני

מה משותף למהנדס שהיגר לארצות הברית, זוג שבחר בחתונה אזרחית בפראג ובעל קרקע ישראלי בפולין? הם, יחד עם אינספור אחרים, חולקים את הצורך להבטיח את הדיוק של תרגומים נוטריוניים בעת הצגת אישורים ומסמכים לרשויות זרות. תרגום נוטריוני הוא דרישה חיונית בעת מסירת מסמכים רשמיים, כגון תעודות זהות, תעודות נישואין, תעודות בעלות ועוד, לצדדים בחו"ל.

תרגום נוטריוני אינו שונה מהותית מתרגום סטנדרטי בתוך הארץ, אך הוא עובר בדיקה ואישור קפדניים של נוטריון, הנושא חותם רשמי. אימות זה חיוני כדי לקבוע את מהימנות המסמך ואת נאמנות התרגום למקור העברי המקורי. מכאן, באחריות הנוטריון לאשר באופן מדוקדק כי התרגום משקף נאמנה את האמור במסמך המקורי. כתוצאה מכך, כל סתירה שנמצאה בתרגום יכולה בסופו של דבר להיות מיוחסת לנוטריון שאישר אותו.

עלות תרגום נוטריוני נקבעת בחוק ונשארת קבועה. ישנן שלוש קטגוריות עיקריות של מסמכים שדורשים בדרך כלל תרגום נוטריוני:

 • תעודות השכלה: בעת הצגת כישורים אקדמיים, כגון דיפלומות ותמלילים, למוסדות זרים או למעסיקים.
 • מסמכי תנועה: זה כולל דרכונים, אשרות וכל תיעוד הקשור לנסיעות או הגירה.
 • מסמכים משפטיים: קטגוריה זו כוללת אישורים משפטיים, חוזים והסכמים שונים, המבטיחה שתוכנם מועבר במדויק לרשויות זרות או לעמיתים.

 

למעשה, תרגומים נוטריוניים משמשים גשר חיוני בין אנשים, עסקים ורשויות הפועלות מעבר לגבולות בינלאומיים. הם מספקים הבטחה שהתוכן של מסמכים חיוניים מובן בצורה נכונה ואמין על ידי גורמים זרים, מקדמים תקשורת ברורה ועמידה בדרישות החוק בהקשרים גלובליים מגוונים.

אימות נוטריוני ואישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה

תצהיר נוטריוני הוא הצהרת שבועה הנחתמת בפני נוטריון מוסמך כדין, אשר בתורו מאמת את ההצהרה שמסר החותם. האדם המגיש את התצהיר טוען כי תוכן הצהרתו הוא אמת, כל זאת תוך שהוא מודיע על ידי הנוטריון על ההשלכות המשפטיות העומדות בפניו אם ימסור מידע כוזב. תצהירים נוטריוניים מתבקשים בדרך כלל על ידי רשויות הדורשות רמת ביטחון גבוהה יותר מזו שניתן לספק על ידי תצהירים החתומים בפני עורך דין. דרישה זו חלה פעמים רבות על תצהירי ידועים בציבור, תצהירים לגבי מספר שנות לימוד, תצהירים נוטריוניים לעובדים זרים ומקרים דומים.

נכון להיום, עלות האימות הנוטריוני לתצהיר עומדת על 171 ש"ח בתוספת מע"מ.

ההליכים סביב אישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה כפופים לתקנות 14 ו-14א לתקנון הנוטריון. להלן ההוראות העיקריות:

סעיף 14(א): נוטריון המאשר קבלת תצהיר או כל הצהרה אחרת חייב להקפיד על ההוראות המפורטות בסעיף 15 לפקודת הראיות, המסדירות את קבילותו של תצהיר כראיה בהליכים משפטיים.

סעיף 14(ב): נוטריון אינו רשאי לקבל תצהיר או הצהרה אחרת הכתובה בשפה שאינה מבינה, מה שמבטיח שהנוטריון יוכל למלא ביעילות את תפקידו באימות התוכן.

סעיף 14א(א): כאשר נוטריון מאשר קבלת תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם בדבר נאמנותם לשפת המקור של תרגום שהפיקו, על הנוטריון לציין במפורש בתעודה כי אישורו אינו מהווה אישור לדיוק התרגום עצמו.

סעיף 14א(ב): הנוטריון מחויב להסביר לאדם המבקש את האישור את משמעות הרישום בתעודה בטרם גמר המסמך, תוך הקפדה על שקיפות בתהליך.

אימות נוטריוני ואישור קבלת תצהירים והצהרות ממלאים תפקיד מרכזי בהבטחת הדיוק והחוקיות של הצהרות בשבועה. נהלים אלה שומרים על שלמותם של תהליכים משפטיים, מגנים מפני מידע כוזב ומספקים סטנדרט של מהימנות כאשר מסמכים כאלה מוצגים כראיה בהקשרים שונים.

אימות נוטריוני ואישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרת מתרגם

מקור נפוץ לבלבול עבור אנשים רבים נעוץ בהבחנה בין אישור נוטריוני של הצהרת מתרגם, המכונה לעתים קרובות אישור תצהיר מתרגם, לבין אישור נוטריוני לנכונות התרגום, המכונה בדרך כלל תרגום נוטריוני. ההבחנה העיקרית בין שני אישורים אלו נעוצה בחוזקה של סמכותם הראייתית, כאשר תרגומים נוטריוניים נושאים רמת אמינות גבוהה יותר בהשוואה לאישור תצהיר מתרגם.

כדי להבין את ההכרח באישור נכונות התרגום, יש לשקול תרחישים שונים שבהם אישור כזה הופך חיוני. לדוגמה, כאשר אדם מתכוון להמשיך ללימודים באוניברסיטה זרה, הוא עשוי להידרש לתרגם את האישורים האקדמיים שלו, מה שגורם למוסד החינוכי לבקש אישור נוטריוני על דיוק התרגום. באופן דומה, אנשים המחפשים עבודה בחו"ל עשויים להזדקק לאישור נוטריוני לתרגום מסמכים כגון תעודות זהות, טפסי מס הכנסה ועוד. יתרה מכך, אנשים המעוניינים לגשת לכספי ירושה עשויים לדרוש אישור נוטריוני לתרגום מסמכים כמו גזירות ירושה או צוואות. גורמים רשמיים, לרבות משרדי ממשלה וגופים רגולטוריים, מחייבים לעתים קרובות את אישור נכונות התרגומים למסמכים המורכבים בשפות זרות.

בהתחשב בנסיבות אלה, האפשרות הנפוצה ביותר המבוקשים היא אישור נוטריוני לנכונות התרגום. עם זאת, חשוב לציין שלעיתים די באישור נוטריוני של תצהיר או הצהרת מתרגם. במקרים כאלה, נוטריון מאשר את הצהרת המתרגם כי תרגומו משקף נאמנה את תוכנו של המסמך המקורי. בתרחיש זה, הנוטריון אינו מעריך באופן אישי את דיוק התרגום, וככזה, הוא אינו מחויב להחזיק בשליטה בשפת התרגום או במסמך המקורי. עם זאת, מוסדות רבים, לרבות בנקים, משרדי ממשלה ובתי משפט, דורשים בדרך כלל אישורי תרגום נוטריוניים ועשויים שלא לקבל אישור נוטריוני המאשר את קבלת תצהיר מתרגם, מכיוון שהראשון מציע רמה גבוהה יותר של ביטחון לגבי דיוק התוכן המתורגם .

תעודת חיים נוטריונית

אימות תעודת חיים נוטריונית, המכונה לעתים קרובות תעודת חיים נוטריונית, משמש כאישור רשמי להמשך קיומו של אדם. הסמכות להנפיק תעודה זו ניתנת בסעיף 7(6) לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976. לפי סעיף 16 לחוק זה, נוטריון רשאי לאשר כי אדם מסוים היה בחיים ביום מסוים, רק אם אותו אדם התייצב בפני עצמו. הנוטריון באותו יום וזוהה באופן חיובי.

עוד קובעת תקנה 16 לתקנות הנוטריון כי אישור נוטריון על המשך קיומו של אדם חייב לכלול גם את חתימתו של אותו יחיד, אותה יש למסור בנוכחות הנוטריון.

הנפקת תעודת חיים נוטריונית הופכת למשמעותית במיוחד במצבים בהם אדם נדרש לגשת להטבות או שירותים ספציפיים, כגון פנסיה או תשלומי ביטוח לאומי. במקרים אלה, אחת הדרישות החיוניות היא לרוב להוכיח שהאדם עדיין בחיים. כדי לעמוד בדרישה זו, על המבקשים לבקר במשרד נוטריון ולחתום על תעודת החיים בנוכחות הנוטריון. פעולה זו של חתימה על המסמך מול הנוטריון משמשת ראיה בלתי ניתנת להפרכה להמשך קיומם, המבטיחה שהם יכולים לגשת להטבות או לשירותים להם הם זכאים.

למעשה, אישור נוטריוני לתעודת חיים משמש כמרכיב קריטי בתהליכים מינהליים שונים, המבטיח כי אנשים המקבלים הטבות או שירותים אכן חיים וזכאים לעשות זאת.

אימות נוטריוני ועריכת מסמך נוטריוני

כל אישור הניתן על ידי נוטריון חייב להיערך בקפידה באופן קבוע, עקבי ומחייב משפטית, תוך הקפדה על השפה הקבועה המצוי בתקנון הנוטריון. לכתחילה יש להדביק את האישור בחותמת הנוטריון. חותם נוטריון זה, עשוי בדרך כלל ממתכת, נושא את שמו של הנוטריון מודפס באנגלית, ערבית, צרפתית או עברית. בנוסף לחתימה, על הנוטריון לחתום באופן אישי על האישור ביד.

במקרים בהם האישור הנוטריוני משתרע על פני מספר מסמכים, יש לכרוך היטב את כל דפי המסמכים הללו בסרט אדום ולהדביק בהם מדבקה (לעיתים קרובות אדומה) הנושאת את הרושם של חותם הנוטריון.

בהתאם לתקנון הנוטריון, יש להקצות לכל תעודה המונפקת על ידי נוטריון מספר סידורי ייחודי, הנקבע על פי הסדר הכרונולוגי בו ניתנו התעודות. המספור מתחיל בתחילת כהונתו של הנוטריון וניתן לאפס אותו בתחילת כל שנה שלאחר מכן אם הנוטריון ממשיך את כהונתו.

בתחתית האישור נדרש הנוטריון לציין את האגרה הכרוכה בשירות הניתן. אם יש צורך להסיר מילים מיותרות מטופס האישור, לנוטריון יש סמכות לעשות זאת על ידי מחיקתן בקו. עם זאת, כל שינוי שנעשה בנוסח המסמך חייב להיות מלווה בראשי תיבות של הנוטריון כדי לאמן את אישורם. במקרים בהם מלווים מספר נספחים לאישור, יש לזהות כל אחד מהם באופן ייחודי, לרוב באמצעות ייעודים מספריים או אלפביתיים, ולחתום בראשי התיבות של הנוטריון, כאשר חותמם מוחל בהתאם.

אישורי הנוטריון פועלים במתכונת סטנדרטית וקבועה, כפי שמכתיבים הטפסים המפורטים בתקנון הנוטריון. תקנות אלו מספקות תבניות ונוסחאות מובחנות לסוגים שונים של אישורים נוטריונים, לרבות אימות חתימת מסמכים, אישור תרגום נוטריוני, אימות הסכם ממון, אישור העתק מסמכים, אישור צוואה נוטריונית, תעודת חיים ותצהיר נוטריוני. הקפדה על סטנדרטים אלו מבטיחה עקביות, חוקיות ושלמות של מסמכים ותעודות נוטריוניות.

אישור נוטריוני להסכמי ממון לפני נישואין

כאשר בני זוג לעתיד מתכוונים לערוך הסכם ממון לפני הנישואין, כזה המסדיר את זכויותיהם באשר לנכסים שנצברו במהלך נישואיהם, עליהם לעשות זאת בנוכחות נוטריון. לנוטריון תפקיד מכריע באישור זהות הצדדים ובהבטחה שהם חותמים על ההסכם מרצונם החופשי.

אישור נוטריוני להסכמי ממון נוגע בעיקר למצבים בהם אנשים המתכננים להינשא מבקשים לקבוע מראש את המסגרת המשפטית המסדירה את חלוקת נכסיהם במקרה של גירושין. על ידי התייחסות לעניינים פיננסיים אלה לפני הנישואין, הצדדים המעורבים יכולים לפשט את התהליך במקרה של פרידה, ובכך לחסוך משאבים וזמן יקרים.

סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון קובע כי הסכם ממון שנערך לפני הנישואין ניתן לאימות על ידי נוטריון בהתאם להוראות חוק הנוטריון, התשל"ו-1976. עם זאת, על הנוטריון להשתכנע כי בני הזוג לעתיד ברצון. התקשרו בהסכם, הבינו את השלכותיו במלואן ועשו זאת מרצונם.

חשוב לציין כי ישנם הסכמי ממון מסוימים שנוטריון אינו יכול לאשר. אלה כוללים בדרך כלל הסכמים המתייחסים לעניינים הקשורים למשמורת ילדים, תשלומי מזונות או הסדרת זמני הביקור והשהייה. היבטים אלו של דיני משפחה דורשים לרוב הליכים משפטיים נפרדים והם בדרך כלל מעבר לתחום של הסכמי ממון המטופלים על ידי נוטריונים.

למעשה, אישור נוטריוני להסכמי ממון לפני נישואין מציע מסגרת מוכרת משפטית לזוגות להגדיר את חלוקת הנכסים במקרה של גירושין, ומסייעת להם לבסס בהירות וודאות בענייניהם הכספיים בעת יציאתם למסע הזוגי.

אישור נוטריוני לעריכת צוואה

בהתאם לסעיף 22 לחוק הירושה, עריכת צוואה יכולה להתבצע על ידי המוריש בנוכחות רשות ייעודית. סמכויות אלו כוללות שופט, נוטריון, רשם בית המשפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי. לחילופין, המוריש רשאי להגיש את הצוואה לאחד מהצדדים המיועדים הללו. בנוכחות הרשות שנבחרה יביע המוריש בעל פה את תוכן הצוואה, ודברים אלו יירשמו על ידי הנוטריון או הפקיד המיועד לכך. לאחר מכן יצהיר המוריש כי מסמך כתוב זה מייצג במדויק את צוואתם.

אחד היתרונות המרכזיים של יצירת צוואה בפני רשות מוסמכת נעוץ בעובדה שהיא משמשת ראיה לכאורה לכך שהאדם הנקוב בצוואה אכן ביצע את ההוראות האמורות. תהליך חתימת צוואה על ידי נוטריון מציע מספר יתרונות בולטים:

 • מומחיות מקצועית: לנוטריונים ניסיון רב בעריכת צוואות, המבטיח שהשירותים הניתנים במהלך עריכת צוואה נוטריונית יהיו מקיפים, קפדניים ומבוצעים בקפידה.
 • שירות מקיף: צוואות נוטריוניות נוצרות בדרך כלל תוך הקפדה גבוהה ותשומת לב לפרטים.
 • סודיות: צוואות נוטריוניות יכולות להישמר בסודיות, שכן אין צורך בעדים. סודיות זו יכולה להיות חשובה למי שרוצה לשמור על פרטיות תוכן צוואתם.
 • אין צורך בכתב יד מצווה: בניגוד לסוגים אחרים של צוואות, צוואות נוטריוניות אינן מחייבות את המסמך בכתב ידו של המוריש, מה שמציע גמישות רבה יותר בתהליך היצירה.

 

האישור הנוטריוני לעריכת צוואה מספק אמצעי מוכר מבחינה משפטית ומבוצע באופן מקצועי ליחידים להביע רשמית את רצונותיהם האחרונים. תהליך זה משפר את הבהירות ואת מעמדה המשפטי של הצוואה, ומבטיח כי כוונות המוריש מתועדות במדויק ומתקיימות במקרה של פטירתן.

אישור נוטריוני על ביטול מסמך נוטריוני

אין זה נדיר שאנשים מבקשים אישור נוטריוני של מסמך ולאחר מכן יש להם מחשבה נוספת, מה שמוביל אותם לבקש את ביטול המסמך הנוטריוני. במקרים כאלה, פשוט השמדת המסמך הנוטריוני המקורי אינו מספיק. במקום זאת, יש ליצור מסמך חדש המכונה "ביטול אישור נוטריוני" כדי לבטל באופן רשמי את האישור הנוטריוני שהוצא בעבר.

תרחיש נוסף המחייב אישור נוטריוני לביטול מסמך נוטריוני מתרחש כאשר נפלה טעות סופר על ידי הנוטריון מטעם הלקוח, אשר הופכת את האישור לבלתי שמיש. במקרים אלו חשוב להבין שלא ניתן לתקן אישורי נוטריון שכבר ניתנו ללקוח ועזבו את משרד הנוטריון. כדי לתקן את המצב, על נוטריונים לבקש מהלקוח את האישור הפגום. לאחר החזרת האישור, יש להוסיף לשני העותקים הערה בכתב יד, המצהיר על האישור הנוטריוני כלא תקף ומספק סיבה ברורה לביטולו. לחלופין, אם ללקוח יש עותק של המסמך, עותק זה יכול להיהרס. עם זאת, יש לשמור את העותק הנוטריוני המקורי, בליווי ביאור מתאים.

יתרה מכך, יש להנפיק אישור חלופי ביומן הנוטריון, עם ציון בסעיף ההערות המעיד כי האישור החדש מחליף את האישור שבוטל. חשוב לציין, אם יש להנפיק תעודה חדשה עקב טעות של הנוטריון, חל איסור לגבות תשלום עבור הנפקת התעודה החדשה. לעומת זאת, אם הטעות מיוחסת ללקוח, הנוטריון רשאי לגבות תשלום עבור המסמך החלופי.

 

אישור נוטריוני על ביטול מסמך נוטריוני הינו הליך פורמלי המבטיח ביטול תקין וחוקי של אישורים נוטריוניים בעבר. תהליך זה חיוני לשמירה על שלמות ודיוק הרישומים והאישורים הנוטריונים.

 

מחפשים יעוץ משפטי מעורך דין, השאירו פרטים
אימות הסכם ממון

אימות הסכמי ממון כאשר בני זוג מתכוונים להיערך לפני נישואיהם להסדר רכושי-ממוני, כזה המגדיר את הזכויות והחובות של כל צד

קרא עוד »
ייעוץ מעורך דין
השאירו פרטים:
צוואות. ירושות. יפוי כח מתמשך
מידע חשוב
חתימת עורך דין

אימות חתימת עו"ד אימות חתימת עורך דין, בעצם, כולל את

אימות הסכם ממון

אימות הסכמי ממון כאשר בני זוג מתכוונים להיערך לפני נישואיהם

דילוג לתוכן