חתימת עורך דין על תצהיר

חתימת עורך דין על תצהיר

תוכן עניינים

אימות חתימה מעורך דין מבלי לצאת מהבית

כמענה לאתגרים שהציבה התפרצות מגיפת הקורונה בישראל, משרד המשפטים הציג שירות אימות חתימה מקוון נוח ומאובטח בשיתוף לשכת עורכי הדין.

שירות זה מאפשר לך לקבל אימות למגוון רחב של מסמכים לרבות תצהירים, טפסי מכרז, בקשות המוגשות לרשם הצוואות והירושות, הגשות לרשם התאגידים וכל מסמך אחר המצריך אימות חתימת עורך דין.

על ידי מינוף הפלטפורמה המקוונת הזו, אתה יכול כעת לגשת לשירותים משפטיים חיוניים ללא צורך לעזוב את ביתך, מה שמבטיח גם את הבטיחות שלך וגם את המשכיותם של תהליכים משפטיים חיוניים בזמנים חסרי תקדים אלה. אנו מחויבים להקל על הצרכים המשפטיים שלך ביעילות ובבטחה, ואנו ממליצים לך לנצל את הפתרון הנגיש והחדשני הזה לאימות חתימה.

אימות חתימה על ידי עורך דין

עורך דין נחשב באופן ייחודי בעיני המחוקק כיותר מסתם עורך דין, הם מוכרים כנציגי החוק, המכונה לעתים קרובות "קצין בית המשפט". לאור תפקיד זה הופקדו על עורכי הדין תחומי אחריות שונים, שאחד מהם הוא הכנת ואימות "תצהירים". סמכות זו רגישה ומשמעותית כאחד, בעלת משקל משפטי רב.

הרציונל מאחורי הפקדת עורכי הדין במלאכת אימות התצהירים הוא רב-גוני. כאשר עורך דין מאמת תצהיר, הם למעשה משמשים ערבים להצהרות הכלולות בו. המשמעות היא שהם ערבים לדיוק המידע ומבטיחים שהתצהיר מהווה שבועה. המצהיר, בתורו, מאשר כי ההצהרות שהוא מספק בתצהיר נכונות. חשוב לציין, הם מבינים שהצהרות כוזבות עלולות לגרום להם להשלכות משפטיות. בתמצית, תצהיר משמש כאימות החשבון העובדתי של אדם, בין אם במסגרת הליך משפטי ובין אם במסגרת מינהלית. מסקנתו של תצהיר מסמלת את מחויבותו של המצהיר לאמת, תוך הבנה ברורה של ההשלכות המשפטיות והפליליות במידה ודבריו יימצאו כוזבים.

מהו תצהיר?

תצהיר, במהותו, מתורגם ל"עד בשבועה". על פי החוק הישראלי, אמנם אין דרישה קפדנית לניהול שבועה רשמית, אך קיימת חובה מובנית להצהיר ולהעיד באמיתות. בהקשר של הליכים משפטיים, אנשים מוזהרים במפורש כי עליהם להעביר את האמת, שכן כל חריגה מהאמת עלולה להוביל להשלכות פליליות ולעונשים הקבועים בחוק הפלילי.

מבחינה מעשית, תצהיר משמש כאמצעי למתן עדות או הצגת תיאור מסוים של אירועים. לדוגמה, בהליכים אזרחיים רבים, אנשים אינם מספקים עדות בעל פה אלא מגישים את גרסתם לאירועים בכתב. חשבון כתוב זה, המכונה רשמית "תצהיר", נחתם על ידי האדם, המאשר את נכונותו. כדי שתצהיר יקבל תוקף משפטי בהתאם לדין הישראלי, עליו לשאת חתימת עורך דין. ראוי לציין כי בנסיבות מסוימות החוק אכן מאפשר חותמים חלופיים, כמו שופט, ראש עיר או שופט בית דין דתי.

תצהירים מוצאים שימוש נפוץ לא רק בהליכים משפטיים אלא גם בבקשות ביניים. נוהג זה נפוץ במיוחד בתיקי דיני משפחה. במקרים כאלה, כל בקשת ביניים מחייבת צירוף תצהיר של המבקש, שבו הם מצהירים חגיגית על אמיתות ההצהרות הכלולות בו. לתצהירים אלו תפקיד מכריע בשמירה על תקינות ההליכים המשפטיים והבטחת דיוק המידע המוצג בפני בית המשפט.

משמעותו של תצהיר על פי דיני הראיות

בתחום ההליכים המשפטיים, אימות תצהיר טומן בחובו מכלול שיקולים קריטיים בהתאם לדיני הראיות. חובה בסיסית אחת המוטלת על עורך דין המוטל על אימות חתימה היא ההכרח לזהות במדויק את המצהיר שחותם בפניו את חתימתו. אמצעי זהירות זה חיוני כדי למנוע כל מקרים בטעות של טעות בזהות.

במהלך תהליך אימות החתימה, עורך הדין נוטל על עצמו את האחריות להקריא קולית את תוכן התצהיר למצהיר. קריאה זו מתנהלת בשפה מובנת ומוכרת למצהיר. גישה מדוקדקת זו היא חשיבות עליונה על מנת להבטיח שהמצהיר לא רק יבין את תוכנו של התצהיר אלא גם מודע לחלוטין למשמעות חתימתו. זה מדגיש את החשיבות של הסכמה מדעת והבנה.

זאת ועוד, על תצהיר לעמוד בקביעות המפורטות בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן "הפקודה"). הפקודה מספקת הנחיות מדויקות כיצד יש לבנות תצהיר, הן מבחינת תוכנו והן מבחינת אופן החתימה עליו. סעיף 15(א) לפקודה משרטט במפורש את הנוסח הנדרש שיש לשלב בתצהיר כדי להשיג תוקף משפטי. הפקודה: "מקום שמותר לאדם על-פי דין, או שנדרש אדם, להוכיח דבר על-ידי תצהיר בכתב, בשבועה או בהן צדק, יהיה תצהירו בכתב ראיה כשרה, אם הוזהר המצהיר כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן".

אימות תצהיר במסגרת דיני הראיות הינו תהליך קפדני המחייב הן דיוק בזיהוי והן בהירות בתקשורת. היא מבטיחה שהמצהיר יבין היטב את תוכנו של המסמך ואת השלכות חתימתו, כל זאת תוך הקפדה על אמות המידה המוגדרות הקבועות בפקודת הראיות. גישה מקיפה זו שומרת על תקינותם של תצהירים במסגרת המשפטית.

נשוב בנקודה זו ונדגיש כי סעיף 15 לפקודה לא רק מגדיר את הקריטריונים המהותיים למבנה ולחתימה על תצהירים אלא גם מציין את הגורמים המוסמכים המורשים לבצע את אימות התצהירים. עם זאת, ראוי לציין כי בפרקטיקה המשפטית העכשווית, השיטה השלטת לאימות תצהירים כרוכה בהתקשרות של עורכי דין. נוהג זה הפך למקובל כנורמה להבטחת אמינותם וחוקיותם של תצהירים באופן עקבי ומהימן.

הגבלות חשובות שיש לקחת בחשבון בעת ​​הכנת תצהיר

תהליך הכנת תצהיר כפוף למגבלות קריטיות ושיקולים אתיים הדורשים התייחסות קפדנית. הגבלות אלו נועדו לשמור על שלמות המערכת המשפטית ולהגן על זכויותיהם של כל הצדדים המעורבים. הנה כמה נקודות חשובות שכדאי לזכור:

 • אופי מחייב של חתימת עורך דין: הכרחי להכיר בכך שכאשר עורך דין מצרף את חתימתו לתצהיר, הוא לא רק מאשר את המסמך אלא גם נוטל על עצמו התחייבות מחייבת. עורך הדין מחויב ליידע את המצהיר בבירור כי התצהיר מייצג את גרסתו לאירועים. על המצהיר להבין היטב את ההשלכות הפליליות הקשורות בהצהרות כוזבות בתצהיר.
 • איסור על אימות פקס: חל איסור מוחלט על עורכי דין לאמת חתימה באמצעות פקס, גם אם המסמך שנשלח בפקס נושא את חתימת המצהיר. אימות אותנטי של חתימה צריך להתבצע רק באופן פנים אל פנים, חזיתי.
 • הגבלות על אימות מצלמות אינטרנט: חשוב להדגיש כי השימוש במצלמות אינטרנט או בכל אמצעי דיגיטלי דומה לאימות חתימה אסור. אימות חתימה על ידי עורך דין חייב להתבצע באופן אישי תוך הקפדה על רמת האותנטיות והאמינות המשפטית הגבוהה ביותר.
 • סיכונים אתיים ומשפטיים: עורכי דין המקבלים תצהירים מבלי להקפיד על תהליך האימות המשפטי חושפים עצמם להפרות אתיות אפשריות. במקרים מסוימים, פעולות כאלה עלולות אף להוביל לאישומים פליליים, במיוחד אם עורך הדין מקבל ביודעין תצהיר שלא הוכן על ידי המצהיר או שהוא מזויף. הדבר מדגיש את חומרת תפקידו של עורך הדין בשמירה על אמיתותם וחוקיותם של תצהירים.
 • אחריות המצהיר: חיוני להכיר בכך שגם המצהיר נושא באחריות משמעותית. השתתפות ביודעין ביצירת תצהיר הונאה או מטעה, או מסירת מידע כוזב בתוכו, עלולה להוביל לתוצאות משפטיות חמורות, לרבות האשמות פליליות פוטנציאליות.

 

הכנה ואימות של תצהירים דורשים הקפדה על הנחיות משפטיות ואתיות. עורכי דין, כמו גם מצהירים, חייבים להיות מודעים במלואם לחומרת תפקידם בהבטחת אמיתותם ודיוקם של מסמכים משפטיים חיוניים אלו.

הבחנה בין ייפוי כוח לתצהיר

ייפוי כוח ותצהיר הם מסמכים משפטיים מובהקים המשרתים מטרות שונות במסגרת המשפטית:

ייפוי כוח:

 • מטרה: ייפוי כוח הוא מסמך משפטי שמסמיך אדם אחד לפעול בשמו של אדם אחר, ולעתים קרובות מעניק זכויות או חובות ספציפיות. הרשאה זו יכולה לכלול מגוון רחב של פעולות, לרבות עסקאות פיננסיות, החלטות משפטיות או ייצוג בעניינים שונים.
 • אופי: בניגוד לתצהיר, ייפוי כוח אינו משמש תצהיר. היא מתפקדת בעיקר כהענקת סמכות, המאפשרת לאדם הממונה, לרבות עורך דין, לפעול כסוכן עבור הנותן.
 • חתימה: בהקשר של ייפויי כח הניתנים לעורכי דין, בדרך כלל אין צורך בחתימות רשמיות בהתאם לכללי האתיקה החלים על עורכי דין. עם זאת, ייתכנו חריגים, במיוחד כאשר עוסקים בייפויי כוח המבוצעים בתחומי שיפוט זרים.

תצהיר:

 • מטרה: תצהיר הוא הצהרה בשבועה שנאמרה על ידי אדם בכתב, המאשרת את נכונותן של עובדות או אירועים ספציפיים. הוא משמש לעתים קרובות כראיה בהליכים משפטיים או כדי לספק תיאור עובדתי של אירועים.
 • אופי: תצהיר, בשונה מייפוי כוח, אינו מקנה כל סמכות משפטית או ייצוג. במקום זאת, הוא משמש כאמצעי ליחידים לספק עדות או לתעד את גרסתם לאירועים באופן רשמי ומחייב מבחינה משפטית.
 • חתימה: תצהירים דורשים בדרך כלל חתימה רשמית והם כפופים לכללים נוקשים ולשיקולים אתיים לגבי הכנתם ואימותם.

 

חשוב לציין שתהליך קבלת ייפוי כוח על ידי עורך דין עשוי להשתנות בהתאם לסמכות השיפוט ולהנחיות האתיות הקיימות. במקרים מסוימים, עורכי דין עשויים להיות רשאים לקבל ייפוי כח ללא פגישה פנים אל פנים, אך הרשאות כאלה מותנות בגורמים ובקריטריונים ספציפיים שנקבעו על ידי הרשויות המשפטיות הרלוונטיות וועדות האתיקה.

בעוד שגם ייפויי הכוח וגם התצהירים הם מסמכים משפטיים, הם משרתים מטרות מובחנות וכרוכים בשיקולים משפטיים שונים, לרבות הדרישות לחתימות רשמיות ועמידה אתית במקצוע עריכת הדין.

כמו שכתוב: "עורך דין הפועל בשם הלקוח, או מגיש ייפוי כוח חייב להיות משוכנע בקיומם של שלושה תנאים מצטברים: (א) קיומו וזהותו של הלקוח (ב) קיומה של שליחות, בין בכתב ובין בעל פה (ג) הפעולה שהוא מבצע נכללת בייפוי הכוח האמור".

בהקשר של ייפויי כוח הניתנים בישראל, כאשר חתימת הלקוח אומתה על ידי עורך דין, חשוב לציין כי אין צורך באישור נוסף או אימות חתימה נוסף מטבעו. אמנם מדובר בפרקטיקה מומלצת, אך אין מדובר בהכרח משפטי מוחלט, בתנאי שעורך הדין כבר אישר את האותנטיות של חתימת הלקוח.

עם זאת, מומלץ לשקול שלב אימות נוסף זה, גם אם אינו חובה. אמצעי זהירות נוסף זה משמש להבדיל בין ייפוי כוח מהצהרה, כהגדרתה לפי פקודת הראיות, כפי שהוסבר קודם לכן. בכך היא מחזקת עוד יותר את האמינות והתקפות של המסמך המדובר. הוא מדגיש את המחויבות לקיים את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של יושרה משפטית ולהבטיח שהמסמך משקף במדויק את כוונותיו והרשאותיו של הלקוח.

לגופו של עניין, אף שהחוק לא יחייב זאת במפורש, הפרקטיקה של אימות החתימה על ייפוי כוח נותרה שלב נבון ומומלץ בתהליך, המשמש להפחתת אי בהירות אפשרית ולשמור על הבהירות והאמינות של המסמך בתוך המסמך.

אימות תצהיר בחו"ל

תהליך אימות תצהירים ויפויי כח מקבל מימד מובהק כאשר עוסקים במסמכים שמקורם במדינה זרה.

איך זה עובד?

הקשר תחום שיפוט זר:

כאשר עורך דין צריך לחתום על ייפוי כוח בשם לקוח המתגורר במדינה זרה או כאשר יש צורך בקבלת תצהיר מאדם השוכן בחו"ל, הדרישות המשפטיות שונות מאלו שבתחום השיפוט הביתי.

אימות קונסולרי או נוטריון:

בתרחישים בינלאומיים אלו, פקודת הראיות קובעת נהלים ספציפיים לאימות. על פי סעיף 30 לפקודת הראיות, החוק קובע כי אימות מסמכים כאמור חייב להתבצע באמצעות אימות קונסולרי או על ידי נוטריון במדינה הזרה שבה נמצא המצהיר או החותם על ייפוי הכוח.

המשמעות היא שכאשר עוסקים במסמכים שמקורם בחו"ל, הכרחי להקפיד על הפרוטוקולים המשפטיים של תחום השיפוט הזר המתאים. בדרך כלל, זה כרוך בשירותיו של פקיד קונסולרי או נוטריון במדינה זו כדי לאמת את המסמך. רשויות אלו יאמתו את החתימות ויוודאו שהמסמך עומד בסטנדרטים המשפטיים של תחום השיפוט שלהן.

בעיקרו של דבר, תהליך אימות תצהירים ויפוי כח בחו"ל כפוף לדרישות ולנהלים המשפטיים הקבועים במדינה הזרה ממנה מקור המסמך. הקפדה על כללים אלו חיונית על מנת להבטיח את תוקפו המשפטי של המסמך וקבלה במערכת המשפט הרלוונטית.

עלות אימות חתימה על ידי עורך דין

עלות אימות החתימה על ידי עורך דין יכולה להשתנות בהתאם לאופי ומורכבותו של התצהיר או המסמך המדובר. מה משפיע על העלות?

 • אימות תצהיר פשוט: במקרים בהם תפקידו של עורך הדין מוגבל לאימות החתימה על תצהיר פשוט ללא צורך בהסברים נרחבים או עריכת מסמכים, העלות בדרך כלל משתלמת יותר. אימות מסוג זה כרוך בדרך כלל במעורבות משפטית מינימלית ועלותו עשויה להגיע לכמה מאות שקלים.
 • מצבים מורכבים: מצבים מורכבים דורשים לרוב סיוע משפטי מקיף יותר. זה יכול לכלול לא רק אימות חתימה אלא גם הסבר יסודי של תוכן התצהיר ואפשרות עריכה או הכנה של המסמך. במקרים כאלה, העלות יכולה להשתנות באופן משמעותי ועשויה להיקבע על סמך המורכבויות הספציפיות של המקרה. עלויות קשורות לרוב לרמת השירות המשפטי הנדרש לטיפול בנושא.
 • תצהירים מרובים: כאשר יש צורך באימות מספר תצהירים, כגון הגשת מועמדות למכרזים, בקשת זכויות ממוסדות פיננסיים או רשויות ממשלתיות, העלות עלולה לעלות. כל תצהיר ותהליך אימות עשויים להיות כפופים לחיובים נפרדים, וכתוצאה מכך עלות כוללת גבוהה יותר.

 

חשוב לציין ששכר הטרחה עשוי להיות שונה בין עורכי דין ומשרדי עורכי דין, והם עשויים להשתנות גם בהתאם לתחום השיפוט והתקנות המקומיות. לכן, אנשים המחפשים שירותי אימות חתימות צריכים להתייעץ עם עורך הדין או ספק השירות המשפטי שבחרו כדי לקבל הבנה ברורה של העלויות הנלוות למצב הספציפי שלהם.

עלות אימות החתימה על ידי עורך דין מושפעת ממורכבות המשימה, ממספר המסמכים המעורבים ומהשירותים המשפטיים הספציפיים הנדרשים. התייעצות עם עורך דין ישירות תספק אומדן מדויק יותר המותאם לצרכים הייחודיים שלכם.

תצהיר עומד כמסמך מרכזי המשמש לביסוס עובדות במסגרת הליכים משפטיים או מעין שיפוטיים. השימוש בו מחייב עמידה קפדנית בדרישות הפורמליות המתוחות בדיני הראיות החלים במשפט האזרחי בישראל. במהותו, תצהיר משמש כאימות קונקרטי ומוכר משפטי של הטענות שאתה טוען, בין אם זה במסגרת עדות, במסגרת עתירה משפטית לבית משפט, או אפילו בהתנהלות מול רשויות מנהליות.

אם אתה מחפש הבנה מעמיקה יותר של אימות חתימה או ייפוי כוח, אנו ממליצים לך בלב שלם לפנות לייעוץ של איש מקצוע מסור – עורך דין בעל מומחיות בתחום. הכוונה משפטית כזו מבטיחה שאתה מנווט בנוף המורכב של מסמכים ותהליכים משפטיים בדייקנות ובביטחון, ובסופו של דבר שומרת על זכויותיך והאינטרסים שלך.

העניינים המשפטיים שלך משמעותיים, והכוונה של עורך דין בעל ידע יכול לספק את הבהירות והביטחון הנדרשים כדי לטפל בהם ביעילות.

 

מחפשים יעוץ משפטי מעורך דין, השאירו פרטים
חתימת עורך דין

אימות חתימת עו"ד אימות חתימת עורך דין, בעצם, כולל את עורך הדין שמאשר את האותנטיות של חתימתך על ידי הדבקת

קרא עוד »
תצהיר נוטריוני

מיהו נוטריון? נוטריון אינו בדרך כלל עורך דין, אלא עובד ציבור המוסמך לבצע משימות משפטיות מסוימות הקשורות לאימות מסמכים וחתימות.

קרא עוד »
ייעוץ מעורך דין
השאירו פרטים:
צוואות. ירושות. יפוי כח מתמשך
מידע חשוב
חתימת עורך דין

אימות חתימת עו"ד אימות חתימת עורך דין, בעצם, כולל את

אימות הסכם ממון

אימות הסכמי ממון כאשר בני זוג מתכוונים להיערך לפני נישואיהם

דילוג לתוכן