יפוי כח מתמשך חסרונות

יפוי כח מתמשך חסרונות

תוכן עניינים

מהם החסרונות של ייפוי כוח מתמשך?

יש גם חסרונות ליפוי הכוח המתמשך. בכל היבטי החיים, חיוני להגיע לאיזון עדין בין היתרונות והחסרונות כאשר שוקלים ליצור ייפוי כוח מתמשך, במיוחד בשלב בחייו של הממנה שבו נראה ששום דבר שלילי לא יכול לקרות, והם יכולים להמשיך לנהל חיים עצמאיים.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי הניתן לאדם אחד או יותר האמונים על קבלת החלטות בשם הממנה. החלטות אלו מקיפות מגוון רחב של תחומים, לרבות עניינים אישיים (כגון בחירת מטפל זר או בחירת מוסד סיעודי), עניינים רפואיים (כולל החלטות על טיפול רפואי מציל חיים וטיפול תרופתי), ועניינים כספיים (כגון ניהול בנק). חשבונות והשקעות השייכים למתמנה).

חשש אחד הקשור במתן ייפוי כוח לאדם אחר הוא הפוטנציאל לניצול לרעה של משרתו של הממנה. עם זאת, החוק קובע תקנות המסדירות את סמכויותיו של עורך הדין, דרכי פעולתו, ואף קובע מנגנונים במשרד האפוטרופוס הכללי לבירור תלונות הקשורות במילוי תפקידו של עורך דין הפועל בסמכויות מתמשכות של עורך דין שנכנסו לתוקף.

כמו כן, עומדת בפני הממנה האפשרות לבטל את ייפוי הכוח המתמשך, גם לאחר הקמתו. הממנה יכול לציין אדם אחד או יותר שיקבלו הודעות לאחר הפעלת ייפוי הכוח המתמשך. לחילופין, יכול הממנה לקבוע את האפוטרופוס הכללי כמי שעל עורך הדין לדווח לו על מעשיו. אולם אפשרות אחרונה זו עלולה לערער את עצם תכליתו של ייפוי הכוח המתמשך, שמטרתו, בין היתר, לפטור את האפוטרופוס הכללי מאחריות מסוימת.

חיסרון נוסף הוא שיצירת ייפוי כוח מאלצת את הממנה להתמודד עם מצבים קשים שעלולים להיווצר בעתיד הרחוק – עתיד שעשוי להיראות רחוק משלב חייהם הנוכחי, מה שהופך אותו לנושא שאולי לא ירצו להרהר בו.

מי רשאי לבחור מיופה כוח שיפעל בשמו מול רשויות וגופים בנקאיים?

לכל אדם שגילו 18 ומעלה ובעל כושר שכלי יש את הזכות החוקית לבחור באופן עצמאי ומרצון ייפוי כוח שייצג אותו בפני רשויות ממשלתיות וגופים בנקאיים שונים. ייפוי הכוח הממונה הזה משמש להם כקול וכסנגור כאשר הם אינם מסוגלים לתקשר את רצונותיהם.

מיופה הכוח המיועד מוסמך להפעיל את ייפוי הכוח המתמשך, אחריות המופקדת בדרך כלל על האפוטרופוס הכללי, רק לאחר הגשת הצהרה רשמית לרשויות הרלוונטיות. כמו כן, עליהם להמציא דו"ח רפואי המאשר שהמתמנה אינו כשיר יותר נפשית, כפי שנקבע בחוק, כלומר הממנה "אינו מבין את העניין" בהתאם לטרמינולוגיה המשפטית.

הממנה מתקשר עם עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת דרך לשכת עורכי הדין והאפוטרופוס הכללי, בעל הסמכה מפורשת מגורמים אלו. בהעדר סמכויות שנבחרו מראש על ידי הממנה, עורך עורך הדין מספר פגישות, לפי הצורך. במהלך פגישות אלו, הממנה מנסח את העדפותיו במקרה של התרחשויות בלתי צפויות (כגון שבץ מוחי, תאונות או מחלות הקשורות לגיל) ו/או אירועים צפויים (כגון הידרדרות לאחרונה במצבם הרפואי).

הממנה בוחר שניים או שלושה אנשים מהימנים שיפעלו כמיפוי הכוח שלהם, רצוי שניים או שלושה אנשים, כדי להבטיח שננקטו הפעולות המתאימות כדי לשמור על כבודם ואינטרסים שלהם, גם במצבים שבהם הם עלולים להיעדר יכולת. על האנשים הנבחרים הללו מוטלת המשימה לשמור על כבודו ורווחתו של המתמנה לאורך כל תקופה של חוסר יכולת.

מרשלנות למעילה: הסכנות של ייפוי כוח מתמשך

בשנים האחרונות מופנית תשומת לב רבה לחקיקת ייפוי כוח מתמשכת. מכשיר משפטי זה מסמיך יחידים לייעד מישהו לנהל את ענייניהם במקרה שהם יהיו חסרי יכולת. עם זאת, בתוך הלהט סביב יישומו, התקיים דיון מועט באשר לליקויים המובנים בחקיקה זו, כמו גם לסיכונים הנלווים לכך. בעיקרו של דבר, ייפוי כוח מתמשך מקנה סמכות מהותית על נכסיו ורווחתו של הפרט בסוכן הנבחר תוך הפיכתו לחסר כוח, כל זאת ללא פיקוח של גורם ממשלתי או בתי המשפט.

פחד מרשלנות ומעילה בכספי פרוקסי

אחד החששות העיקריים הקשורים בייפוי כוח מתמשך הוא הפוטנציאל לרשלנות במילוי תחומי אחריותו של הסוכן המיועד, ובמקרים מסוימים אף ניצול פסולה של נכסי המנהל. חששות אלו מופחתים במידה ניכרת בהליכי אפוטרופסות, המספקים רמה גבוהה יותר של פיקוח והגנה על מנת להבטיח קבלת החלטות נכונה בשמו של אדם פרטי וניהול אחראי של נכסיו, והכל תחת עינו הערה של בית המשפט ובית המשפט.

אפוטרופוס

אפוטרופסות בדרך כלל באה לידי ביטוי כאשר אדם חסר את היכולת המשפטית לקבל החלטות באופן עצמאי. בנושאים הקשורים להחלטות בתחום הבריאות, איש מקצוע רפואי או בית המשפט, בשיתוף האפוטרופוס הכללי שמינה בית המשפט, לוקח על עצמו את האחריות לביצוע בחירות מושכלות מטעמם.

בכל הנוגע לניהול שוטף של רכושו וכספו של יחיד, בהיעדר ייפוי כוח מתמשך, בית המשפט ממנה אפוטרופוס על פי דיני הכשרות המשפטית ודיני האפוטרופסות. חובותיו של אפוטרופוס זה נתונות לבדיקה מתמשכת הן של האפוטרופוס הכללי והן של בתי המשפט. למרות שהליכים אלה, הכרוכים בהתייצבות בבית המשפט ובמינוי פורמלי של אפוטרופוס, עשויים לכרוך בעלויות ראשוניות מסוימות ואולי בשירותי ייעוץ משפטי, הם מציעים יתרונות מובהקים על פני מסלול ייפוי הכוח המתמשך.

מלבד ההוצאות הראשוניות הכרוכות במינוי אפוטרופוס, האפוטרופוס זכאי לפיצויים גם בעתיד, והדיווחים שהם מגישים לאפוטרופוס הכללי עשויים לגרור עלויות נוספות. עם זאת, כאמור, גישה זו מעניקה ללקוחות שליטה וביטחון רב יותר בניהול ענייניהם, במיוחד בכל הקשור לטיפול בנכסיהם. זה מבטיח רמה גבוהה יותר של הגנה מפני רשלנות פוטנציאלית ופגמים כלכליים, ומציע שקט נפשי הן לאדם והן ליקיריו המודאגים.

 סמכות נרחבת עם פיקוח מינימלי בייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח בר קיימא מעניק סמכות משמעותית לסוכן הממונה, ומעניק לו שליטה משמעותית בענייניו ובאישו של המנהל, והכל תוך פיקוח או פיקוח מינימלי של גופים ממשלתיים או בית המשפט. זה קורה בדיוק בזמן שבו המנהל אינו מסוגל לקבל החלטות בענייניו.

במסגרת ייפוי כוח מתמשך, היחיד המסוגל לבחון את מעשיו של הסוכן הוא "אדם מיודע". ייעוד זה ניתן על ידי המנהל, המעניק למישהו את הזכות לעיין בענייניו, והסוכן מחויב לעדכן אדם זה על התנהגותו. בזכות עיון זו רשאי "המודע" לפנות לבית המשפט אם יגלה אי סדרים בניהול ענייני המנהל על ידי הסוכן. עם זאת, חשוב לציין כי "המודע" אינו נאלץ לנקוט בפעולה כזו, וחושף חסרון נוסף של ייפוי הכוח המתמשך.

ההשקעה המשמעותית של זמן, מאמץ ומשאבים כספיים הנדרשים לרוב לפתיחת הליכים משפטיים, פוטנציאלית נגד התנגדויות הסוכן, יכולה להרתיע את "המושכל" מלהתערב בעניין. יתרה מכך, אין כל ערובה לכך של"אדם המושכל" יהיה אינטרס או יפעל בנושא. אי הוודאות המובנית הזו מעצימה את החסרונות של ייפוי הכוח המתמשך, שכן אין בו אמצעי הגנה ומנגנוני אחריות מקיפים המצויים בגישות חלופיות, כגון אפוטרופסות, המספקות ביטחון רב יותר לקבלת החלטות אחראית ומצפונית בשמו של הפרט חסר היכולת.

ייפוי כוח רגיל ונוטריוני: רצוי אך עם מגבלות

במקרים בהם מגבלות פיזיות מציבות אתגרים מבלי לגרוע מהבהירות הנפשית, כדאי לשקול פתרון המעוגן בדיני ייפוי הכוח. חלופה זו מאפשרת יצירת ייפוי כוח סטנדרטי, המציע את הגמישות למנות סוכן (המכונה "שלוח") שיבצע כמעט כל פעולה משפטית בשם המנהל ("השולח"). מתן ייפוי כוח רגיל הוא הליך פשוט וחסכוני יחסית.

עם זאת, חיוני להכיר בהגבלות משפטיות מסוימות. סעיף 20 לחוק הנוטריונים קובע כי, "ייפוי כוח כללי ויפוי כוח לעסקאות מקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין לא יהיו תקפים אלא אם נערך על ידי נוטריון או שהנוטריון יאמת את החתימות עליהם". התעריפים עבור שירותי נוטריון נקבעים ונחשפים על ידי משרד המשפטים. אמנם אין מנדט חוקי ליפוי כוח לא כללי או כזה שאינו מיועד לעסקאות מקרקעין לעבור אימות נוטריוני, אך יש גופים מסוימים, כגון בנקים, עשויים להתעקש על אישור נוטריון ליפויי כח ללא קשר.

בהתחשב בכך שיפוי כוח מתמשך בדרך כלל נכנס לתוקף רק עם קביעת אובדן הכשירות המשפטית של המנהל, רצוי, בשילוב עם או בלי ייפוי כוח מתמשך, ליצור ייפוי כוח נוטריוני לניהול חשבונות בנק ורכוש. , במיוחד עבור אלה המודאגים בנושאי ניידות. ייפוי כוח תקני, מאומת על ידי נוטריון, מקנה לסוכן סמכות לבצע פעולות משפטיות שונות בשם המנהל. הדבר עשוי לכלול משא ומתן על מעבר לדיור מוגן, מכירת בית המנהל לצורך כך ופיקוח על חשבונות הבנק שלהם.

עם זאת, קיימות שתי מגבלות בכל הנוגע לתוקפו של ייפוי כוח רגיל, גם כאשר הוא מאושר. ראשית, ייפוי כוח סטנדרטי מאפשר לסוכן לפעול בשם המנהל אך לא יותר מכך. כתוצאה מכך, אם המנהל מאבד את הכשירות המשפטית עקב מצב נפשי כמו דמנציה, הסוכן מאבד גם את הכשירות המשפטית לפעול בשמם. שנית, לסוכן אין סמכות לקבל החלטות הנוגעות לגוף המנהל, כגון אלו הקשורות לניתוח או אשפוז. מגבלה זו מציתה מחדש את הצורך בייפוי כוח מתמשך או הנחיות חלופיות לטיפול בעניינים של בריאות אישית והחלטות רפואיות.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך רב גוני הטומן בחובו יתרונות וחסרונות כאחד. יעילותו תלויה בעיקר ברמת האמון שאדם נותן בנציגיהם הנבחרים. זהו כלי שניתן להשתמש בו בחוכמה, אך רק כאשר מופקדים בידי אנשים בעלי מהימנות בלתי מעורערת.

לדוגמה, אם לאדם יש מספר ילדים שבהם יש לו אמון מלא, קביעת שניים מהם כסוכני יפויי כוח ושניים אחרים כגורמים מודיעים עשויה להוביל לביצוע חלק ומועיל של ענייניו.

עם זאת, במקרים שבהם אדם צבר עושר משמעותי, מה שהוביל לחששות לגבי מעילה אפשרית, וחסר לו קרובי משפחה אמינים שהם יכולים לסמוך עליהם ללא סייג, יהיה זה נבון לבחון דרכים חלופיות. חלופות כאלה עשויות להיות כרוכות בהצבת עצמו תחת אפוטרופסות ופיקוח של האפוטרופוס הכללי ובית המשפט. במסגרת זו ניתן, בין היתר, לתת הנחיות לאפוטרופוס הכללי תוך מינוף הוראות החקיקה החדשה להבטחת טובת האדם.

 

מחפשים יעוץ משפטי מעורך דין, השאירו פרטים
אופוטרופוס

מהו אפוטרופוס? אפוטרופוס, ממלא תפקיד מכריע בסיוע לאנשים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם. בחוק הישראלי, אנשים כאלה מכונים "פסול דין",

קרא עוד »
יפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם מעל גיל 18 (המכונה "הממנה") להאציל את הסמכות לקבלת החלטות אישיות

קרא עוד »
ייעוץ מעורך דין
השאירו פרטים:
צוואות. ירושות. יפוי כח מתמשך
מידע חשוב
חתימת עורך דין

אימות חתימת עו"ד אימות חתימת עורך דין, בעצם, כולל את

אימות הסכם ממון

אימות הסכמי ממון כאשר בני זוג מתכוונים להיערך לפני נישואיהם

דילוג לתוכן