חתימת נוטריון מחיר

חתימת נוטריון מחיר

תוכן עניינים

כמה עולה נוטריון?

אימות חתימת מסמך

 • אימות יחיד על מסמך כחותם ראשון: 178 ₪
 • כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך: 70 שקל
 • אישור כי החתימה על המסמך בשם הצד השני (אדם אחר או תאגיד) הוסמך לכך: 70 ₪.
 • לכל תעודה נוספת (העתק): 70 שקל

 

אם השירות הנ"ל כרוך בתרגום המסמך על ידי הנוטריון: תוספת של 50% מהשכר הקבוע עבור התרגום.

אישור צילום של מסמך ('נאמן למקור')

 • לעמוד הראשון: 70 שקל
 • לכל עמוד נוסף: 5 שקלים
 • לכל תעודה נוספת (עותק) לעמוד הראשון: 23 שקל
 • לכל עמוד נוסף בעותק: 5 שקלים

אישור על תקינות התרגום ('תרגום נוטריוני')

 • עד מאה המילים הראשונות בתרגום: 224 שקל
 • על כל מאה מילים נוספות או חלק מהן עד אלף מילים: 178 שקל
 • על כל מאה מילים נוספות או חלק מהן מעל אלף המילים הראשונות: 86 שקל
 • לכל תעודה נוספת (העתק): 70 שקל

אישור עריכת צוואה בפני נוטריון ('צוואה נוטריונית')

 • בול ראשון: 259 שקל
 • לכל חותם נוסף: 132 שקל
 • לכל תעודה נוספת (העתק): 79 שקל

אישור שמישהו חי ('תעודת חיים')

סה"כ 178 ש"ח

קבלה ואישור של הצהרה שניתנה בשבועה או בדרך אחרת ('תצהיר נוטריוני')

 • להצהרה הראשונה: 180 שקל
 • לכל מצהיר נוסף: 72 שקל
 • לכל תעודה נוספת (העתק): 70 שקל

עד למסמך סחיר, כולל תרגום במידת הצורך

 • אם הסכום עבורו נדרש האישור אינו עולה על 80,700 ₪: 1,136 ₪.
 • לסכומים העולה על 80,700 ₪: 2,430 ₪

רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר

 • קבלת הודעת הביטול ורישום כהערה בעותק השמור על ידי הנוטריון: 191 ₪.
 • הנפקת העתק מאושר עם הערת הביטול: 68 ₪
 • לכל תעודה נוספת (העתק): 68 שקל

אימות הסכם ממון (קדם נישואין)

סה"כ 394 ש"ח

לכל תעודה נוספת (העתק): 68 שקל

אישור נוטריוני בשפה זרה

 • אם נוטריון הוציא תעודה בשפה זרה שאינה עברית או אנגלית: תוספת של 94 ₪.
 • כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות על פי חוק
 • לכל פעולה אחרת שלא נקבע לה מחיר בתקנון: סכום כפי שנקבע לפי תעריף המינימום המומלץ של לשכת עורכי הדין.
 • אם אין קביעה כאמור: 281 ₪

תוספת לתביעות נוטריוניות מחוץ למשרד

 • עבור השעה הראשונה או חלקה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו: סך של 578 ₪.
 • על כל חצי שעה נוספת או חלק ממנה: סך של 178 ₪

(הערה: הוצאות הנסיעה אינן כלולות בתשלום שלעיל.)

תוספת לפעולות בשעות לא שגרתיות

 • השירות ניתן בין השעה 19:00. ו-8:00 בבוקר למחרת או בימי מנוחה: תוספת של 50% משכר טרחת הנוטריון . תוספת זו אינה חלה במקרה של חיוב בגין פעולות מחוץ ללשכת הנוטריון.
 • עריכת עותק לשם מילוי חובה משפטית
 • עבור עותק נוסף של אישור שאינו מתאים ללקוח, אלא לצורך שמירתו אצל הנוטריון או העתקה לרשות ציבורית: לא תחויב בתשלום נוסף.

פטור מלא או חלקי מגביית אגרת נוטריון

על פי הוראות הדין, חל איסור על נוטריון לגבות אגרה, כולה או חלקית, עבור שירות שניתן בתנאים הבאים:

1. נוטריון קבע כי למבקש השירות חסר האמצעים הכספיים הדרושים, המנומקים בתיעוד מתאים שמסר המבקש.

2. השירות מורחב לעולה חדש או תושב חוזר שהציג תעודה תקפה ממשרד העלייה והקליטה. כאן, "עולה חדש" מתייחס לאנשים שעדיין לא סיימו שבע שנים מתאריך אחד מהאירועים הבאים:

 • המבקש קיבל תעודת עולה לפי חוק השבות, התשי"א-1950.
 •  המבקש קיבל תעודת אזרח עולה או תעודת קטין חוזר ממשרד העלייה והקליטה. בתוך כך, "תושב חוזר" מוגדר כיחיד שקיבל מעמד של תושב חוזר על ידי משרד העלייה והקליטה לאחר חמש שנים לפחות בחו"ל, ולא חלפו יותר מ-24 חודשים מאז מתן המעמד האמור.

3. השירות התבקש עקב טעות שנפלה על ידי הנוטריון בהכנת ו/או שינוי המסמך עליו ניתן אישור.

 

מעבר לכך, חובה על הנוטריון לצרף עותק מהמסמך המוצג כראיה עם העתק השמור של האישור הנוטריוני. כמו כן, על פי החלטת הוועדה לרישוי נוטריון (מיום 9.9.2015), שהתקבלה בהסכמה להמלצת ועדת הנוטריון של לשכת עורכי הדין, לנוטריון יש שיקול דעת לוותר על כל שכר טרחת נוטריון בגין הוצאת אישור נוטריון לעמית. עמית (כלומר, נוטריון אחר).

חיוני להכיר בכך שסעיף 17(ב) לתקנות הנוטריון, התשל"ז-1977 קובע כי אם נוטריון לא יגבה את מלוא האגרה המגיעה לו, עליו לפרט בתעודה את סיבת אי הגבייה.

 

מחפשים יעוץ משפטי מעורך דין, השאירו פרטים
אימות הסכם ממון

אימות הסכמי ממון כאשר בני זוג מתכוונים להיערך לפני נישואיהם להסדר רכושי-ממוני, כזה המגדיר את הזכויות והחובות של כל צד

קרא עוד »
ייעוץ מעורך דין
השאירו פרטים:
צוואות. ירושות. יפוי כח מתמשך
מידע חשוב
חתימת עורך דין

אימות חתימת עו"ד אימות חתימת עורך דין, בעצם, כולל את

אימות הסכם ממון

אימות הסכמי ממון כאשר בני זוג מתכוונים להיערך לפני נישואיהם

דילוג לתוכן