עורך דין צוואות

עורך דין צוואות

תוכן עניינים

עורך דין צוואות וירושה

שירותיו של עורך דין צוואה וירושה חיוניים הן בתהליך עריכת מסמך הצוואה והן בביצועה לאחר מכן. אולם כאשר מדובר בניהול עיזבון של יחיד שהלך לעולמו מבלי שהותיר אחריו צוואה, מומחיותו של עורך דין המתמחה בענייני ירושה וצוואות הופכת הכרחית. לאנשי מקצוע אלו יש ארגז כלים של מיומנויות וידע שהם חיוניים להבטחת פתרון חלק של ענייני עיזבון מורכבים.

ישנה חשיבות עליונה להתייחס לכל מחלוקת שעלולה להתעורר הנוגעת לטיפול ברכושו ובכספו של נפטר, בין אם הותירו אחריו צוואה מוגדרת בבירור ובין אם לאו. פנייה לסיוע משפטי ממוקד בתחום זה הוא יותר מסתם רצוי, זהו צעד הכרחי במניעת הסלמה מהירה ובלתי נשלטת של חילוקי דעות סביב קיום הצוואה וחלוקה צודקת של הירושה. אי ביצוע זה עלול לגרום להתדיינות מתמשכת, יקרה וסוחטת רגשית בתחומי אולם בית המשפט.

מתי יש צורך להתייעץ עם עורך דין צוואות וירושה?

לענייני רכוש וכספים יש לעתים קרובות נטייה טבעית לעורר קונפליקטים עזים בין יחידים ולחפור מתחים שנקברו זה מכבר. לכך מצטרפת המצוקה הרגשית העמוקה המלווה את פטירתו של בן משפחה שיש לטפל בעזבונו. בעוד שבאופן תיאורטי, לכל אדם יש את הזכות לנסח צוואה משלו ללא סיוע מקצועי, הטיפול העצמאי בעניינים מסוג זה משאיר לעתים קרובות דלת פתוחה לרווחה למחלוקות לא רצויות ולכאב לב עמוק לכל הצדדים המעורבים.

לפיכך, כל מי שרוצה להבטיח שרצונותיו ישתקפו במדויק בצוואתו, והמבקש להבטיח כי קיום צוואות יקיריו וחלוקת עזבונותיהם יבוצעו במלוא ההגינות, הכבוד וההולם, יהיה חכם להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בצוואות וירושות.

באילו תחומים עורך דין צוואות וירושה יכול לסייע?

עורך דין צוואות וירושה מוסמך הינו בעל מומחיות במגוון רחב של עניינים הנוגעים לדיני הירושה בישראל. השירותים המקיפים שלהם כוללים היבטים שונים, כולל אך לא רק:

 • עריכת צוואות: סיוע לאנשים ביצירת צוואות תקינות משפטיות המשקפות במדויק את רצונותיהם.
 • צווי ירושה: הגשת בקשה לצווי ירושה וקבלת צווי שימור או קיום צוואות.
 • עמידה בירושה משפטית: הבטחת עמידה בחוקי הירושה והתקנות.
 • ויתור על ירושה: מתן הדרכה וסיוע ביציאה מירושה.
 • קיום צוואה: פיקוח על ביצוע תקין של צוואה בהתאם לדרישות החוק.
 • ניהול עיזבון: ניהול ניהול וחלוקת עזבונו של המנוח.
 • חלוקת עזבונות: הקלה על חלוקה שוויונית של עזבונות בין המוטבים.
 • רישום מקרקעין: טיפול ברישום נכסי מקרקעין שעברו בירושה.
 • מיסוי ירושה: טיפול בעניינים הקשורים למיסי ירושה ותכנון מס.

 

בתקופות עכשוויות, חלק נכבד מעבודתו של עורך דין צוואות וירושות סובב סביב ייצוג לקוחות במאבקים השנויים במחלוקת המתעוררים לא פעם בקרב יורשים. הליכים משפטיים אלו מתקיימים בבתי המשפט בישראל, כאשר לעורך הדין תפקיד מכריע בקידום האינטרסים של לקוחותיהם ובהבטחת פתרון צודק לסכסוכי ירושה.

האם ניתן ליצור צוואה מבלי להתייעץ עם עורך דין צוואות?

באופן עקרוני, לכל אדם יש זכות לערוך צוואה משלו ללא מעורבות של עורך דין צוואות. עם זאת, ישנם יתרונות מהותיים בחיפוש אחר הדרכה של איש מקצוע משפטי בתהליך זה. כאשר אנשים בוחרים ליצור את הצוואה שלהם באופן עצמאי, הם בדרך כלל עושים זאת במצבים שבהם ההוראות בצוואה הן די בסיסיות, ומצמצמות את הסבירות למחלוקות עתידיות על ביצועה.

צוואה עצמאית נוצרת בדרך כלל בצורה של צוואה בכתב יד, שהיא אחת מארבע הצורות המקובלות של צוואות. עם זאת, במקרים בהם הצוואה כוללת הנחיות מורכבות וספציפיות יותר, כגון כאשר מדובר במספר נכסים ו/או יורשים, כדאי מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין צוואות וירושה. הדבר מבטיח הימנעות מטעויות והצוואה משקפת במדויק את רצונו של המוריש.

יתרה מכך, חשוב לציין כי בעת עריכת צוואה בסיוע עורך דין, בדרך כלל מתווספים שני עדים לתהליך. עדים אלו משמשים אמצעי לאמת המסמך ולהגברת הגנתו המשפטית, תוך שמירה על תוכן הצוואה וחוקיותה כאחד. שכבת אבטחה נוספת זו יכולה להיות בעלת ערך רב במניעת מחלוקות ואתגרים פוטנציאליים בעתיד.

הסיכונים ביצירת צוואה ללא הדרכה של עורך דין צוואות וירושה

כל צוואה אחרונה צריכה לספק הנחיות מדויקות וחד משמעיות לגבי חלוקת הנכסים והכספים של הבעלים בעקבות לכתם. כדי שצוואה תחזיק בתוקף משפטי ובתוקף מחייב, עליה לעמוד בהוראות החוק ולהיות נקייה מליקויים פורמליים ופגמים מהותיים כאחד.

כאשר יש מקום לחשוד שצוואה אינה משקפת במדויק את כוונותיו האמיתיות של בעליה, היא פותחת פתח לאתגרים פוטנציאליים לביצועה. אחת הדוגמאות הנפוצות לכשל יסודי במסמך צוואה היא היעדר יכולת פיזית או נפשית מצד המוריש. אם יתברר כי המוריש, בעת יצירת הצוואה, היה במצב נפשי, רפואי או רגשי אשר פגע ביכולתו לעשות זאת בצלילות נפש, רשאי בית המשפט להורות על פסילה חלקית או מלאה של הצוואה, במיוחד אם התנגדות לביצועה מועלית על ידי מי מהיורשים או הצדדים שנשללו הירושה.

כשל מהותי נוסף שיכול להביא לפסילת צוואות הוא מעורבות של בעל עניין במהלך עריכתן. אם השפה והתוכן של הצוואה מרמזים על צורה כלשהי של השפעה בלתי הוגנת או השתתפות בלתי הוגנת בעריכתה של אנשים בעלי אינטרסים בנכסי המוריש, ניתן לראות בכך פגם קריטי במסמך הצוואה. לפיכך, קיימות עילות תקפות לערער על תוקף הצוואה כולה.

דוגמאות אלו מייצגות רק מקרים בודדים של פגמים פוטנציאליים בצוואות, אשר מביאות לעיתים קרובות לפסילתן לאחר פטירתו של המוריש. לעיתים קרובות ניתן להימנע מתוצאות מצערות שכאלו בהנחיית עורך דין צוואות וירושה מיומן במהלך תהליך עריכת הצוואה, על מנת להבטיח שהמסמך נכון משפטית ומשקף במדויק את כוונותיו האמיתיות של המוריש.

הערה חשובה: צוואות שנוצרו ללא ייעוץ משפטי מעורך דין ירושה עלולות לעמוד בפני דחייה!

ישנן נסיבות שבהן קיים חשש אמיתי שצוואה עלולה שלא לייצג במדויק את רצונו של המנוח. למשל, כאשר חלק מיורשיו של המנוח חושדים כי הצוואה נערכה בתקופה שבה המוריש היה במצב נפשי או פיזי פגום, דבר הפוגע ביכולתם לחשוב בבהירות. בנוסף, עלולים להתעורר חששות בנוגע לאותנטיות של הצוואה או למעורבות פוטנציאלית של צדדים בעלי אינטרסים מנוגדים ביצירתה. במקרים אחרים, עלולים להיווצר התנגשויות בין ההוראות במסגרת הצוואה לבין חוקים משפטיים או עקרונות מוסריים. מצבים כאלה מביאים לא פעם להגשת התנגדויות לקיום הצוואה בבית משפט.

חשוב להכיר בכך שהליך משפטי זה מורכב וגוזל זמן, ולעתים קרובות שואב משאבים משמעותיים מכל הצדדים המעורבים. זאת משום שהגשת התנגדות לקיום צוואה מחייבת הצגת ראיות בבית המשפט להוכחת עילות פסילת הצוואה כמסמך שאינו מתיישב עם כוונותיו האמיתיות של המנוח. כמו כן, במקרים רבים בתי המשפט נענים לבקשות לפסול את הצוואה, ובכך מסכלים את כוונתו המקורית של המוריש. לפיכך, פנייה לייעוץ משפטי מעורך דין לענייני ירושה בעת עריכת צוואה יכולה לסייע במניעת מורכבויות מסוג זה ולהבטיח כי רצונו האמיתי של המוריש מתקיים.

אתגרים לצוואה הדורשים מומחיות של עורך דין צוואות וירושה

בהזדמנויות רבות מועלות התנגדויות לצוואה, ולעיתים קרובות מצטיינות את חוסר היכולת לכאורה של המוריש. התנגדויות אלו טוענות כי במועד עריכת הצוואה חסרה למוריש את היכולת הרפואית או הנפשית הדרושה, לרוב עקב מצבים כגון מחלת אלצהיימר, שבץ מוחי, השפעת תרופות, ליקוי נפשי, סערת נפש עזה ועוד. בנוסף, התנגדויות לצוואות עשויות להתבסס בטענות של "השפעה בלתי הוגנת". במקרים כאלה, המתנגדים לקיום הצוואה טוענים כי המוריש היה נתון למניפולציות, לחצים או טקטיקות הפחדה מצד אנשים בעלי אינטרסים מנוגדים בצוואה, שביקשו להטות את הכף לטובתם באמצעים לא אתיים. לעיתים עלולות להיווצר נסיבות אלו במסגרת ניצול יחסי תלות שהתקיימו בין המוריש לאחד מיורשיהם.

בדומה לכך, ניתן להעלות התנגדויות על סמך מה שנהוג לכנות "צוואה לטובת מי שהשתתף בהכנתה". במקרים אלו, נמצא כי אדם מסוים היה מעורב בעריכת צוואתו של המנוח, בין אם תרם לכתיבת המסמך בפועל, נוכחות במהלך יצירתו או עיסוק בצורות אחרות של השתתפות.

כל התרחישים הללו יכולים לשמש עילה לגיטימית לפסילת צוואה. לכן, מעורבות של עורך דין מנוסה לצוואות וירושה היא הכרחית במצבים אלו. לאנשי מקצוע משפטיים אלו יש את המומחיות הדרושה לנווט במורכבות של התנגדויות מסוג זה, תוך הבטחת כוונותיו האמיתיות של המוריש ושהצדק ינצח בחלוקת העיזבון.

כיצד עורך דין צוואות וירושה מסמיך עורכי צוואות לשמור על צוואותיהם?

הבטחת צוואה היא צעד נבון שניתן לשלב אותו בצורה חלקה בתהליך עריכת הצוואה בליווי עורך דין מנוסה לצוואות ירושה. כאשר אדם המבקש לשמור על רצונו מעסיק עורך דין ליצירתו, ניתן לנקוט במספר צעדים כדי לספק הגנה איתנה:

 • תיעוד מפורט: בשיתוף פעולה עם עורך דין, ניתן לתעד בקפדנות את כל תהליך עריכת הצוואה. זה יכול לכלול שמירה על רישומים מקיפים וצירוף חוות דעת רפואית של מומחה המאשרת את כשירותו הנפשית של המוריש בזמן עריכת הצוואה. רישומים אלו משמשים ראיה חיונית לתקפותה המשפטית של הצוואה במקרה הצורך.
 • בדיקה מדוקדקת: עורך דין צוואות וירושה מיומן, תוך כדי תהליך עריכת צוואה מקצועית, בודק היטב את נוסח המסמך. סקירה מדוקדקת זו נועדה לזהות בעיות פוטנציאליות, כגון פגמים מהותיים או צורניים, הוראות לא ברורות או כל בעיה פוטנציאלית אחרת שעלולה לצוץ בעתיד. זיהוי מוקדם של פגמים במסמך הצוואה משפר את יכולתו לעמוד כמכשיר משפטי תקף ומחייב.

 

בעיקרו של דבר, הכוונה משפטית של עורך דין צוואות וירושה היא אבן היסוד להגנה על צוואה מפני אתגרים או מחלוקות פוטנציאליות. היא לא רק מבטיחה שהצוואה משקפת במדויק את רצונות המוריש, אלא גם מחזקת את מעמדו המשפטי, ומספקת שקט נפשי הן למוריש והן למוטבים מהם.

הרקע החיוני לכל עורך דין צוואות וירושה

עורך דין המתמחה בצוואות וירושות מופקד על מערך מובהק של אחריות וציפיות. מרכזית בכשירותם בתחום זה היא הבנה נרחבת ומקיפה של דיני הירושה הישראלים, לצד שליטה בתקדימים ובפסיקות המשפטיות האחרונות שהצטברו במהלך השנים באמצעות טיפול בסכסוכי ירושה מגוונים.

ידע מעמיק זה הינו יסוד, שכן הוא מכשיר את עורך הדין להעניק ללקוחות את הרמה הגבוהה ביותר של הכוונה ותמיכה מקצועית בכל הקשור לצוואות וירושות. יתרה מכך, היא מאפשרת להם לנווט ולפתור בעיות סבוכות שעלולות לצוץ במהלך ניהול העניינים המשפטיים המורכבים הללו.

בעיקרו של דבר, הרקע והמומחיות של עורך דין צוואות וירושה משמשים כסלע שעליו הם בונים את יכולתם לספק שירותים משפטיים יוצאי דופן, המבטיחים שהלקוחות יקבלו את מלוא הסיוע המקצועי בהתמודדות עם האתגרים הרב-גוניים של ענייני צוואות וירושה.

שיקולים מרכזיים בחיפוש אחר עורך דין צוואות וירושה

כאשר יוצאים לחיפוש אחר עורך דין צוואות וירושות שיסייע במשימות כמו עריכת צוואה או חלוקת עזבון של קרוב משפחה, מספר שאלות קריטיות צריכות לעמוד בראש תהליך קבלת ההחלטות שלכם. פניות אלו יסייעו להבטיח שתקבל את הייעוץ המשפטי המהימן, האיכותי והמועיל ביותר:

 • ניסיון מקצועי: השיקול החשוב ביותר בבחירת עורך דין צוואות וירושה הוא מידת המומחיות שלו בתחום הספציפי בו אתם זקוקים לליווי משפטי. עורך דין מיומן של צוואות צריך להצטיין בעריכת צוואות מדויקות ונכונות מבחינה משפטית, תוך מזעור הסיכויים להתנגדויות עתידיות. בנוסף, עליהם להיות בקיאים בטיפול בהתנגדויות לביצוע צוואה, להבין את הסיבות הפוטנציאליות לאתגרים ולנקוט באמצעי מנע כדי למנוע את פסילת הצוואה עקב פגמים פורמליים או מהותיים.
 • אמינות והמלצות: בנושאים הנוגעים לכספים ורכוש – עיקר הצוואות והירושות – אמינות עורך הדין היא מעל לכל. מומלץ לבקש המלצות מלקוחות קודמים שנעזרו בשירותי עורך הדין ולחקור ביקורות והמלצות באינטרנט.
 • שיקול דעת: בהתחשב באופי הרגיש של ענייני הירושה והצוואה, ישנה חשיבות עליונה להקפדה על התחייבות של עורך הדין לשמירה על סודיות.
 • טיפול אישי: אם אתה מתייעץ עם משרד עורכי דין, שאל לגבי עורך הדין הספציפי שיפקח באופן אישי על התיק שלך. פגישה איתם מראש יכולה לעזור לאמוד את רמת הנוחות שלך ולהעריך את איכות השירות שאתה יכול לצפות.
 • עלויות: אמנם שיקולי תקציב תקפים, אך חשוב לזכור כי עלות השירותים המשפטיים בתחום זה עומדת לעיתים קרובות בקורלציה עם הניסיון המקצועי של עורך הדין. בחירה בעורך דין פחות מנוסה עשויה להביא לחיסכון בעלויות בתחילה, אך היא עלולה להוביל להוצאות משמעותיות יותר מאוחר יותר אם יתעוררו טעויות או סיבוכים.

 

על ידי בחינת שאלות אלו בקפידה וחיפוש אחר עורך דין שיתאים לצרכיך ולסדרי העדיפויות שלך, תוכל לקבל החלטה מושכלת בעת בחירת עורך דין צוואות וירושות, תוך הקפדה על טיפול בעיזבון וברצונותיך בצורה מוכשרת ובזהירות מירבית.

מציאת עורך דין צוואות וירושה המתאימים

בחיפוש אחר עורך דין המתמחה בצוואות וירושות, חיוני להכיר בכך שבעוד מקצועיות ומומחיות משפטית חיונית, המרכיב האנושי חיוני באותה מידה. בהיעדר רגישות, סבלנות ואמפתיה כלפי הלקוח ובני משפחתו, הטיפול בענייני צוואות וירושה, שכבר עמוס ברגישות, עלול להוביל מבלי משים לעוולות למעורבים. הדבר מהווה כמובן פגם משמעותי בהליך המשפטי.

עורך הדין הצוואות והירושה הנכונים צריכים לא רק להיות בעלי הבנה מעמיקה של נבכי דיני הירושה אלא גם לגשת לכל מקרה מתוך תחושה עמוקה של חמלה והתחשבות ברגשות ובדינמיקה בתוך משפחת הלקוח. בתחום זה, שבו קשרים אישיים ומשפחתיים עומדים לא פעם בחזית, יכולתו של עורך הדין לנווט במים רגישים אלו בזהירות ובהבנה יכולה לעשות את כל ההבדל בהבטחת הצדק.

בסופו של דבר, כאשר מחפשים עורך דין צוואות וירושה, חיוני לתת עדיפות הן ליכולת המשפטית והן ליכולת ליצור קשרים משמעותיים ואמפתיים עם לקוחות. גישה הוליסטית זו לפרקטיקה המשפטית מבטיחה שהתהליך לא רק נכון מבחינה משפטית אלא גם תומך רגשית והוגן לכל הצדדים המעורבים.

היתרונות הטמונים בהתקשרות עם עורך דין צוואות וירושה מנוסה

הבטחת תוקפו לאורך זמן של מסמך צוואה, כזה שנותר אטום בפני אתגרים משפטיים, תלויה בגורם מכריע: התאמה מדוקדקת של הצוואה הן להוראות החוק והן לעקרונות המוסר המקובלים. פנייה לייעוץ משפטי מותאם אישית מעורך דין מנוסה המתמחה בצוואות וירושות, המתגאה בשפע של מומחיות שטופחה במשך שנים רבות, מעצימה את הפרטים להבטיח כי רצונותיהם יבואו לידי ביטוי מקיף ומיטבי בצוואותיהם. גישה זו מפחיתה את הסיכון של אתגרים פוטנציאליים לתוקף הצוואה כאשר זה באמת חשוב.

גם ליורשים שמוצאים עצמם מסובכים בסכסוכים מורכבים הנוגעים לניהול עיזבון קרוב שנפטר, הדרכה של עורך דין צוואות וירושה מיומן חשובה לאין ערוך. לאנשי מקצוע משפטיים אלו יש את הידע המעמיק הדרוש כדי לנווט בשטח הסבוך של דיני הירושה, ובכך לאפשר ליורשים לממש את זכויותיהם בצורה מיטבית. חשוב להבין שתמיכה משפטית מהימנה ומקצועית משמשת בסיס להשגת פתרונות ידידותיים לסכסוכי רכוש מורכבים מעבר לגבולות האולם, ומטפחת את רווחתם של כל הצדדים המעורבים.

תפקידו של עורך דין צוואות וירושה

עורך דין צוואות וירושה ממלא תפקיד רב פנים הכולל את כל ההיבטים הקשורים לצוואות וירושות. זה כולל את תחומי האחריות העיקריים הבאים:

 • עריכת צוואות: עריכת צוואות חוקיות ומדויקות המשקפות במדויק את רצונות המוריש.
 • בקשות ירושה: סיוע בבקשות לירושה, להבטיח שיורשים יקבלו את חלקיהם החוקיים.
 • קיום צוואה: פיקוח על קיום צוואות כהלכה בהתאם לדרישות החוק.
 • ויתור על ירושה: מתן הדרכה ותמיכה למי שמעוניין לפרוש מירושה.
 • טיפול בירושה: ניהול המורכבות של טיפול וחלוקת עיזבונות וירושות.
 • יישוב סכסוכים: גישור ופתרון סכסוכים וסכסוכים הנוגעים לצוואות וירושות.

מתי יש צורך בסיוע של עורך דין צוואות וירושה?

הצורך בעורך דין צוואות וירושה יכול להתעורר במספר רב של תרחישים, לרבות:

 • עריכת צוואה: כאשר אדם מעוניין ליצור צוואה ומחפש את המומחיות של עורך דין כדי להבטיח את חוקיותה ודיוק שלה.
 • סכסוכי צוואה: כאשר מתגלים מחלוקות וסכסוכים לגבי קיום צוואה או תוכנה.
 • תיקוני צוואה: כאשר אדם מעוניין לבצע שינויים בצוואה קיימת ומבקש הכוונה מקצועית לעשות זאת ביעילות.
 • קיום צוואה: כשמגיע הזמן לערוך צוואה, הקפדה על ביצוע נכון של התהליך.
 • ענייני ירושה: כאשר מישהו מעוניין לממש את זכויות הירושה שלו או מתמודד עם בעיות מורכבות הקשורות בירושה.

באילו נושאים עוסק עורך דין צוואות וירושה?

עורך דין צוואות וירושה מטפל במגוון רחב של נושאים הקשורים לצוואות וירושות, הכוללים בין היתר:

 • עריכת צוואה: יצירת צוואות תקינות ומדויקות מבחינה משפטית המשקפות את רצונו של המוריש.
 • תיקוני צוואה: סיוע בשינוי צוואות קיימות כדי להתאים לנסיבות משתנות.
 • קיום צוואה: הבטחת ביצוע תקין של צוואות בהתאם לדרישות החוק.
 • טיפול בירושה: ניהול ניהול וחלוקה שוויונית של עזבונות וירושות.

מדוע מומלץ להיעזר בעורך דין צוואות וירושה?

מומלץ להעסיק את שירותיו של עורך דין צוואות וירושה מכמה סיבות:

 • תמיכה מקצועית: עורך הדין מעניק סיוע מקצועי ומקיף, תוך הקפדה על עמידה בדרישות החוק וביצוע הצוואה בצורה נכונה.
 • יישוב סכסוכים: הם יכולים לתווך ולפתור סכסוכים בין יורשים, תוך טיפוח פתרונות ידידותיים.
 • ציות לחוק: עורך הדין מוודא שהצוואה עומדת בכל התנאים החוקיים ושחלוקת הירושה תהיה שוויונית.
 • אחסון צוואה מאובטחת: הם יכולים לארגן הפקדה מאובטחת של הצוואה אצל גורם אובייקטיבי ואמין, ולמנוע מחלוקות פוטנציאליות על האותנטיות או קיומה שלה.

 

בסך הכל, הדרכה של עורך דין צוואות וירושה מציעה שקט נפשי ושומרת על האינטרסים של כל הצדדים המעורבים בעולם הסבוך של צוואות וירושות.

 

מחפשים יעוץ משפטי מעורך דין, השאירו פרטים
פסילת צוואה

פסילת צוואה המונח "פסילת צוואה" כולל הליכים משפטיים שונים שמטרתם לערער על קיום צוואה או על קיומה, בהתאם להוראות המפורטות

קרא עוד »
כתיבת צוואה

מהי צוואה? צוואה היא מסמך משפטי מחייב המתאר את רצונותיך לגבי חלוקת הנכסים, הרכוש והחפצים שלך לאחר פטירתך. מרכיבים חיוניים

קרא עוד »
התנגדות לקיום צוואה

התנגדות לצוואה התנגדות לצוואה היא תביעה משפטית המעוגנת בעילות ההתנגדות המפורטות בחוק הירושה. התנגדות זו יכולה להיקרא גם כערעור על

קרא עוד »
עריכת צוואה

עריכת צוואה עריכת צוואה, המכונה לרוב עריכת צוואה, היא התחייבות משמעותית המונעת מעיקרון ה"מצווה" עבור רבים, שמטרתה להמציא מסמך המתאר

קרא עוד »
ייעוץ מעורך דין
השאירו פרטים:
צוואות. ירושות. יפוי כח מתמשך
מידע חשוב
חתימת עורך דין

אימות חתימת עו"ד אימות חתימת עורך דין, בעצם, כולל את

אימות הסכם ממון

אימות הסכמי ממון כאשר בני זוג מתכוונים להיערך לפני נישואיהם

דילוג לתוכן