יפוי כח מתמשך

יפוי כח מתמשך

תוכן עניינים

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם מעל גיל 18 (המכונה "הממנה") להאציל את הסמכות לקבלת החלטות אישיות לאדם אחר. האצלת סמכויות זו הופכת למשמעותית כאשר הממנה אינו מסוגל עוד לקבל החלטות או לנהל את ענייניו באופן עצמאי מסיבות שונות, לרבות תאונות, מחלות, זקנה, הפרעות נפשיות ספציפיות ועוד.

במקביל, אדם שרוצה לייעד סוכן שיטפל בענייניו הפיננסיים והרכושיים רשאי לעשות זאת, גם אם הוא עדיין כשיר משפטית לנהל את העניינים הללו בעצמו. זה חל לעתים קרובות על אנשים המתמודדים עם אתגרים בניהול העניינים הפיננסיים שלהם עקב גורמים כמו גיל או קשיים פיזיים. לנותן הכוח יש שיקול דעת להחליט באילו עניינים הוא יאציל סמכות ובאיזו מידה. לדוגמה, אדם יכול לבחור להעניק ייפוי כוח לכל ענייניו האישיים, לרבות החלטות רכוש ורפואה, או שהוא יכול לציין מגבלות, כגון הרשאה לסוכן שלו רק בתנאים מסוימים בתחום הרפואי.

יחיד שמונה ליפוי כוח מתמשך מתחייב למלא אחר הנחיות הממנה. למתן תוקף לסמכות זו, על הממנה לחתום על מסמך בכתב בנוכחות עורך דין המוסמך לאשר ייפוי כח לפי חוק "חוק הכשרות" משפטי ואפוטרופסות התשכ"ב-1962. במקרים בהם מדובר בהוראות בלתי אכיפות או מזיקות, אשר נועדו לגרום נזק חמור לאדם הממנה, נאסר על ייפוי הכוח לבצע הנחיות כאמור. במצבים כאלה, מיופה הכוח עשוי לבקש הדרכה מבית המשפט כדי לקבוע כיצד עליהם להמשיך הלאה.

מינוי נציגים מרובים

אם תרצה, אדם יכול לבחור למנות יותר ממיופה כוח אחד. לדוגמה, הם עשויים להחליט לייעד מיופה כוח חלופי במקרה שהמיופה הכוח הראשוני כבר לא מוכן או כשיר להמשיך לפעול בשמם. בתרחיש הגרוע ביותר, כמו פטירתו המצערת של מיופה הכוח הנוכחי, רצוי למנות מיופה כוח חלופי (למעשה, המלצתנו היא למנות מיופה כוח חלופי ללא קשר, כדי להבטיח את התוקף המשפטי המתמשך של ייפוי הכוח).

יתר על כן, אדם יכול לבחור למנות מספר נציגי מיופה כוח, שלכל אחד מהם תחומי אחריות נפרדים. למשל, הם יכולים למנות מיופה כוח אחד לניהול ענייני רכוש ואחר לטיפול בהחלטות רפואיות.

במקביל, יכול האדם הממנה לפרט האם נציגי הכוח הללו יעבדו ביחד או בנפרד ולהתווה את התהליך לפתרון כל מחלוקת שעלולה להתעורר ביניהם. הדבר מספק גמישות בהבטחת האינטרסים והרצונות של האדם הממנה באופן יעיל.

שלושה סוגי האצלת סמכויות

כפי שצוין לעיל, אנשים אשר מוצאים את עצמם אינם מסוגלים להמשיך לנהל את ענייניהם באופן עצמאי יכולים להאציל את סמכותם לאחרים על ידי קביעת ייפוי כוח מתמשך. בהקשר זה, ניתן לסווג סמכויות אלו לשלושה סוגים עיקריים:

 • ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים: ייפוי כוח מסוג זה מייעד נציג האחראי לפיקוח על ענייניו האישיים והשוטפים של האדם הממנה. זה יכול לכלול עניינים הקשורים למגורים, רווחה אישית והתנהגות חברתית. אם ייפוי הכוח המתמשך נועד לטפל בעניינים אישיים ספציפיים, ניתן להגדיר אותם במפורש בהסדר.
 • ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים: בקטגוריה זו ממונה נציג לניהול ענייניו הרפואיים של מי שיוצר את ייפוי הכוח. זה מכונה גם "ייפוי הכוח הרפואי המתמשך". לצד הסמכויות הכלליות הניתנות, ניתן לקבוע בהסדר כי מיופה הכוח אחראי באופן חלקי או מלא לקבל החלטות הנוגעות לבריאותו של הממנה, לרבות החלטות בדבר הליכים רפואיים או ניתוחים נדרשים.
 • ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש: ייפוי כוח מסוג זה מייעד נציג האחראי על טיפול בענייני רכוש, ענייני ממון והתחייבויות כספיות שונות מטעם הממנה. לאורך זמן, האדם הממנה יכול להחליט אם בא כוחו לקבל החלטות עתידיות ללא צורך בהתייעצות שוטפת, או שהוא עשוי להגדיר מראש דרכי פעולה לעניינים ספציפיים הקשורים לרכוש. לדוגמה, אדם בעל נכסי נדל"ן עשוי לציין שכאשר הדבר אפשרי, יש להציע את הנכס להשכרה או למכירה.

 

שלוש הקטגוריות הללו של האצלת סמכויות מספקות ליחידים את הגמישות להבטיח שענייניהם האישיים, הרפואיים והפיננסיים מנוהלים על פי העדפותיהם וצרכיהם, גם כאשר הם אינם מסוגלים לעשות זאת בעצמם.

מגבלות ייפוי כוח מתמשך בחוק

אמנם ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי רב ערך למינוי מיופה כוח לניהול ענייניו, אך חשוב לציין כי החוק מטיל מגבלות מסוימות על תחולתו. מגבלות אלו מגבילות את השימוש בייפוי כוח מתמשך במקרים ספציפיים. להלן מספר מקרים בהם לא ניתן לתת ייפוי כוח מתמשך:

 • המרת דת: החוק אינו מתיר האצלת סמכויות באמצעות ייפוי כוח מתמשך בעניינים הקשורים להמרת דתו. החלטות אישיות ורוחניות כה עמוקות חייבות להתקבל על ידי האדם עצמו.
 • החלטות גירושין: לא ניתן לטפל בעניינים הנוגעים להחלטות גירושין, לרבות ייזום או הפסקת גירושין, באמצעות ייפוי כוח מתמשך. החלטות אלו נמצאות בדרך כלל בסמכותם של האנשים המעורבים וההליך המשפטי.
 • אימוץ ילדים קטינים: לא ניתן להאציל החלטות בנוגע לאימוץ ילדים קטינים באמצעות ייפוי כוח מתמשך. אימוץ כרוך בשיקולים משפטיים ורגשיים מורכבים ועליו להיעשות ישירות על ידי הצדדים המעורבים.
 • השתתפות בבחירות: פעולת ההשתתפות בבחירות, לרבות הצבעה, היא חובה וזכות אזרחית יסודית שאינה ניתנת להעברה למיופה כוח באמצעות ייפוי כוח מתמשך. החלטות הצבעה חייבות להתקבל על ידי בעל זכות ההצבעה בעצמו.
 • עריכת צוואה בשם מייפה הכוח: יצירה ושינוי של צוואה אחרונה הם פעולות משפטיות אישיות ביותר. לא ניתן לבצעם באמצעות ייפוי כוח מתמשך, שכן על המוריש להביע את רצונותיו וכוונותיו בצוואתו.
 • הסכמה להליכים רפואיים: החלטות רפואיות קריטיות כגון הסכמה לבדיקות, ניתוחים, שימוש בהנשמה, טיפולים כימותרפיים והליכים דומים לא יכולות להתקבל באמצעות ייפוי כוח מתמשך כללי. החלטות אלו מחייבות "ייפוי כוח רפואי מתמשך" ספציפי המבוסס על חוקים רלוונטיים, כמו "חוק החולה הנוטה למות". מכשיר משפטי מיוחד זה נועד לתת מענה להחלטות בנושאי בריאות וטיפול רפואי במהלך אי כושר.

 

הבנת המגבלות המשפטיות הללו חיונית להבטחת שימוש הולם ובהתאם לחוק בייפוי כח מתמשך תוך כיבוד האופי הספציפי של החלטות ופעולות מסוימות.

אישור בית המשפט על תנאי למתן ייפוי כוח

בנוסף למקרים שהוזכרו קודם לכן, ישנם מקרים בהם ניתן לתת ייפוי כוח, אך ביצועו מותנה באישור בלעדי של בית משפט. נסיבות אלו מחייבות פיקוח שיפוטי כדי להבטיח שמירה על האינטרסים של האדם הממנה. מקרים כאלה כוללים:

 • שעבוד, חלוקה, העברה או סילוק של יחידת משק חקלאי, תעשייתי, מסחרי או דירות: כאשר מדובר בעסקאות הנוגעות ליחידות חקלאיות, תעשייה, מסחר או משק דירות, ייפוי הכוח עשוי להעניק סמכות לפעולות כאמור, אך ביצוע בפועל של פעולות אלו יהיה כפוף לאישור ספציפי של בית משפט.
 • עסקאות במקרקעין: למעט השכרות נכס לתקופת זמן שלא יעלה על 5 שנים, כל עסקאות הקשורות במקרקעין טעונות אישור בית המשפט גם אם ייפוי הכוח כולל הוראות לעסקאות אלו.
 • עיקול או צ'ק הקשורים לזכויות מקרקעין: יצירת עיקול או המחאה הקשורים לזכות לקבלת מקרקעין מחייבת אישור בית המשפט, גם אם זה נכנס לגדרי ייפוי הכוח.
 • תרומות החורגות מהגבולות שנקבעו: אם ייפוי הכוח כולל הוראות לתרומות, כל תרומה החורגת מהמגבלות שנקבעו במסמך ייפוי הכוח או שתעלה על רף כספי ספציפי, כגון 100,000 ₪, עשויה להידרש לאישור בית המשפט. זה כולל מתנות חריגות בהתחשב בנסיבות או כאלו שלא אושרו במפורש במסמך ייפוי הכוח.
 • משיכות מקופות גמל בניגוד לחוקי ממון: משיכות מקופות גמל בניגוד להוראות המפורטות בסעיף 23 ל'חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים' עשויות לחייב את אישור בית המשפט.
 • מתן ערבויות והלוואות מעבר לגבולות שנקבעו: כאשר ייפוי הכוח כולל הוראות למתן ערבויות והלוואות, כל עסקה החורגת מהמגבלות שנקבעו במסמך או חורגת מרף כספי ספציפי, כגון 100,000 ₪, עשויה להידרש לאישור בית המשפט. זה כולל תרחישים שבהם ייפוי הכוח אינו מאשר במפורש עסקאות פיננסיות מסוג זה.

 

במקרים אלו, אישור בית המשפט משמש אמצעי הגנה מכריע כדי להבטיח שהפעולות הננקטות בסמכות ייפוי כוח תואמות את טובת האדם הממנה ומתאימות לחוקים ולתקנות הרלוונטיים.

הערה:

במידה והאדם הממנה מעוניין, עומדת בפניו האפשרות למנות אנשים "מיודעים" שאחריותם היא לפקח על פעולות מיופה הכוח המנהל את ענייניהם. גורמים ייעודיים אלו משמשים בלם ומאזן, המבטיחים כי מיופה הכוח פועל בהתאם לרצונו של הממנה ולטובתו.

כמו כן, לאדם הממנה שמורה הזכות לפנות לאפוטרופוס הכללי ולבקש פיקוח על הפעולות המתבצעות על ידי ייפוי הכוח. רובד נוסף זה של פיקוח יכול לספק לאדם הממנה שקט נפשי, בידיעה שקיימים מנגנונים שיבטיחו טיפול תקין בענייניו והגנה על האינטרסים שלו.

תנאים למתן ייפוי כוח

כדי לתת ייפוי כוח לענייניו, יש לעמוד בתנאים מסוימים:

 • דרישת גיל: גם מי שמעניק את ייפוי הכוח ("הממנה") וגם מיופה הכוח הממונה ("הממנה") חייבים להיות בני 18 לפחות. זה מבטיח שהצדדים המעורבים מסוגלים מבחינה משפטית לקבל ולבצע החלטות.
 • אישור משפטי עצמאי: הגורם היחיד המוסמך לאשר את הסדר ייפוי הכוח מטעם הממנה הוא עורך דין חיצוני ועצמאי. עורך דין זה היה צריך לקבל הכשרה מיוחדת ומקצועית, כדי להבטיח שהם בעלי המומחיות הדרושה כדי להעריך ולפקח על הסכמים משפטיים כאלה. עצמאותם חיונית לשמירה על שלמות התהליך וההגינות.
 • רישום: כל ייפוי כוח מתמשך חייב להירשם באופן רשמי בפנקס ייעודי המנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי. תהליך רישום זה משמש לתיעוד ההסכם ומספק רישום רשמי של הסמכויות שניתנו.
 • אישור הפעלה: גם הממנה צריך לקבל אישור כי ייפוי הכוח נכנס לתוקף והוא מחייב מבחינה משפטית. אישור זה מבטיח שכל הצדדים המעורבים מודעים לתפקידיהם ולאחריותם במסגרת ההסדר.

 

תנאים אלו נקבעים על מנת להגן על האינטרסים של הממנה, להבטיח את חוקיות ותוקפו של ייפוי הכוח ולספק תהליך שקוף לכל הצדדים המעורבים.

הליך רישום ייפוי כוח מתמשך

הליך הרישום ליפוי כוח מתמשך כולל את השלבים הבאים:

 • עריכת ייפוי הכוח: בתחילה, על המורשה ליצור מסמך ייפוי כוח מתמשך. יש להכין מסמך זה בפני עורך דין שעבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי. על מסמך ייפוי הכוח להכיל חתימות הן של נותן מיופה הכוח (הממנה) והן של מיופה הכוח (החובה גם לחתום על המסמך באמצעות חתימה אלקטרונית).
 • הגשה לאפוטרופוס הכללי: להשלמת תהליך הרישום, חיוני לוודא כי ייפוי הכוח המתמשך מופקד על משרדי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. זה יכול להיעשות על ידי מי שנתן את ייפוי הכוח (הממנה) או מי שניסח את ייפוי הכוח המתמשך.

 

על ידי ביצוע שלבים אלו, ייפוי הכוח המתמשך נרשם ומתועד כראוי, מבטיח את תוקפו המשפטי ומעניק שקיפות בניהול ענייני הממנה.

מתי ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף?

ייפוי הכוח המתמשך הופך לתוקף כאשר האדם האחראי, שהעניק את ייפוי הכוח, הופך להיות בלתי מסוגל מבחינה משפטית לנהל את ענייניו. חשוב לציין כי ישנם שני תרחישים נפרדים שלפיהם ייפוי הכוח המתמשך יכול להיכנס לתוקף:

 • חוות דעת רפואית: במקרים בהם אין התייחסות מפורשת למועד כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, החוק מאפשר את כניסתו לתוקף על סמך חוות דעת רפואית. חוות דעת רפואית זו חייבת לאשר כי הממנה (מי שמעניק את ייפוי הכוח) אינו מסוגל לטפל בעניינים הספציפיים שלגביהם נערך ייפוי הכוח מלכתחילה.
 • החלטה משותפת: לחילופין, ייפוי הכוח המתמשך יכול להיכנס לתוקף כאשר קיימת החלטה משותפת של הממנה ובן זוגם (או ילדיהם) המעידה כי הממנה אינו מסוגל עוד לנהל את העניינים הנכללים בייפוי הכוח. לאחר כניסת ייפוי הכוח לתוקף, באחריות הממנה להודיע ​​על כך לאפוטרופוס הכללי. בנוסף, ייפוי הכוח חייב ליידע את האנשים ה"מודעים" – אלה שקבע הממנה לקבל מידע לגבי עניינים הקשורים לייפוי הכוח.

 

לאחר מכן, האפוטרופוס הכללי שולח מכתב למונה, אשר יכול לאשר או לדחות את מינויים של מייפים. בהתאם, נשלחות הודעות הן למתמנה והן לגורמים המודעים.

לאחר אישור ייפוי הכוח באופן רשמי, יכול האדם הממונה לפעול במסגרת הסמכויות שקבע הממנה. מסמכי ייפוי כוח מאושרים חייבים לשאת את החותם הרשמי של האפוטרופוס הכללי, המציין את מועד הפקדת ייפוי הכוח ואת מועד כניסתו לתוקף. בהתאם לצורך, חלה חובה על מיופה הכוח להציג את מסמך האפוטרופוס המאשר את מעמדם כמיופה כוח מטעם הממנה. תהליך זה מבטיח ביצוע תקין של ייפוי הכוח המתמשך בהתאם לדרישות החוק.

הבהרות נוספות וחשובות

ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך או לפוג בנסיבות מסוימות כפי שנקבע בחוק. נסיבות אלו כוללות:

 • מותו של מיופה הכוח או מיופה הכוח: ייפוי הכוח המתמשך מפסיק להיות תקף עם מות הממנה או מיופה הכוח שלו (המי שניתן לו ייפוי הכוח).
 • בקשת ביטול של הממנה: לממנה הזכות לבקש את ביטול ייפוי הכוח המתמשך בכל עת.
 • ויתור מרצון על ידי מיופה הכוח: אם מיופה הכוח אינו מעוניין להמשיך בתפקידו, עומדת בפניו האפשרות לוותר מרצונם על סמכותם.
 • החלטה רשמית של בית המשפט לענייני משפחה: החלטה רשמית של בית המשפט לענייני משפחה יכולה להביא לביטול או לפקיעת ייפוי הכוח המתמשך.
 • החלטה רשמית של בית הדין השרעי: בדומה לכך, החלטה רשמית מבית הדין השרעי יכולה להשפיע גם על תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך.

 

עבור אנשים עם מוגבלות המעוניינים בייפוי כוח מתמשך, קיימות הוראות להבטחת נגישות והתאמות מיוחדות בהתאם ל'חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. ישנם שני הסדרים משפטיים ספציפיים שנועדו לסייע לאנשים המתקשים לקבל החלטות ולנהל את חייהם באופן עצמאי:

 1. תומך החלטות: תומך החלטות הוא אדם שתפקידו לסייע לאדם אחר בקבלת החלטות אישיות. הם יכולים לספק תמיכה בעניינים אישיים, סוגיות פיננסיות, פעולות משפטיות ולהנחות את תהליך קבלת ההחלטות. חשוב לציין שתומך החלטות אינו מוסמך לקבל החלטות באופן עצמאי אלא משמש כלי עזר המאפשר לאנשים לקבל החלטות בעצמם. אפשרות זו מתאימה לאנשים עם מוגבלויות מסוימות, בין אם רפואיות או נפשיות.
 2. אפוטרופוס: אפוטרופוס הוא אדם שמונה על ידי בית משפט לסייע לאנשים שאיבדו את כשירותם המשפטית לנהל את ענייניהם או לקבל החלטות עצמאיות. אפוטרופסות היא הסדר משפטי קיים מראש, שהיה קיים עוד לפני הרעיון של ייפוי הכוח המתמשך. עם זאת, יש לה שני חסרונות עיקריים: 1) הפרט אינו יכול לבחור את האפוטרופוס שמונה לו, ו-2) הפרט אינו יכול לכוון את האפוטרופוס לפעול בהתאם לרצונו. להורים יחידניים ולהורים לילדים צעירים יש את היכולת לציין את זהות האפוטרופוס שימונה לילדיהם במקרה בו יהפכו לא כשירים מבחינה משפטית לטפל בהם. זה כולל קבלת החלטות לגבי עתיד ילדיהם, גידולם, החינוך ועניינים רלוונטיים אחרים.
מחפשים יעוץ משפטי מעורך דין, השאירו פרטים
אופוטרופוס

מהו אפוטרופוס? אפוטרופוס, ממלא תפקיד מכריע בסיוע לאנשים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם. בחוק הישראלי, אנשים כאלה מכונים "פסול דין",

קרא עוד »
ייעוץ מעורך דין
השאירו פרטים:
צוואות. ירושות. יפוי כח מתמשך
מידע חשוב
חתימת עורך דין

אימות חתימת עו"ד אימות חתימת עורך דין, בעצם, כולל את

אימות הסכם ממון

אימות הסכמי ממון כאשר בני זוג מתכוונים להיערך לפני נישואיהם

דילוג לתוכן