אישור נוטריון

אישור נוטריון

תוכן עניינים

כוחו של אישור נוטריון

סעיף 19 לחוק הנוטריון, התשל"ו-1976 קובע: "אישור נוטריון לפי חוק זה והתקנות המבוססות עליו, יהווה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיות נוספות, על פי הנוטריון ומעשיו. ודברי אחרים והמעשים שאמרו או עשו לפניו, הכל כאמור באישור".

מי מוסמך להנפיק תעודת נוטריון?

לאור הסמכות המשמעותית הנתונה לאישור נוטריון, קובע סעיף 2 לחוק הנוטריון התשל"ו – 1976 את הכישורים ליחידים המורשים להיות נוטריונים. רק מי שעומד בכל הקריטריונים הבאים זכאי להיות נוטריון:

 • הם חייבים להיות אזרחים ישראלים או תושבי קבע בישראל.
 • עליהם להיות חברים בלשכת עורכי הדין ולעמוד באחד מהקריטריונים הבאים:
 1. הם עוסקים במקצוע עריכת הדין לפחות 10 שנים, עם לפחות חמש וחצי שנות עיסוק בישראל.
 2. הם עוסקים בעריכת דין לפחות 10 שנים, עם לפחות שנתיים של עיסוק בישראל, והגישו את בקשת הרישיון תוך שבע שנים מהיום שבו הפכו לתושב ישראל לראשונה.
 •  אסור להם להרשיע בעבירה פלילית הכרוכה בלשון הרע בישראל או בחו"ל.
 • אסור להרחיק או להיות מושעה מלשכת עורכי הדין בישראל בעקבות פסק דין חלוט בהליך משמעתי. החרגה זו אינה חלה על הליכים לפי סעיף 78 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961. כמו כן, אסור שהרישיון שלהם ישלל או יושעה בהליכים משמעתיים לפי חוק הנוטריונים למסמכים זרים, התש"ז-1950.
 • על ועדת הרישוי למצוא אותם ראויים להיות נוטריונים, בהתחשב, בין היתר, בכל עונש משמעתי שיוטל עליהם על פי חוק הלשכה או חוק הנוטריונים למסמכים זרים, התש"ז-1950, תוך 10 שנים לפני מתן ההענקה. של הרישיון. זה לא כולל את אלה המוזכרים בנקודה 4.

 

אנשים העומדים בכל התנאים הללו נדרשים לעבור הכשרה מיוחדת ולקבל אישור מוועדה המיועדת להעריך את מועמדותם.

לאור רגישות התפקיד והסמכויות הנרחבות הנתונות לנוטריונים, משרד המשפטים, כרשות המפקחת, עוקב מקרוב אחר פעילות הנוטריונים בתוך המדינה.

תעודות נוטריון

סמכויותיו של נוטריון מפורטות בסעיף 7 לחוק:

 • לאמת חתימה על מסמך.
 • לאשר שהחתימה על מסמך, מטעם אחר, הוסמך לעשות כן.
 • כדי לאשר את נכונות עותק של מסמך.
 •  לאשר את נכונות תרגום מסמך.
 • לקבל ולאשר תצהיר והצהרות אחרות.
 • לאשר שאדם מסוים חי.
 • לאשר את נכונות רשימת המלאי.
 • לשמש כעד למסמך סחיר.
 • לערוך מסמך או לבצע בו פעולה אחרת כאשר עריכה או ביצוע הפעולה על ידי נוטריון נדרשת או מותרת על פי חוק, לרבות חוק ארץ זרה, או על פי מסמך אחר.
 • להשתמש בסמכות נוטריון לפי חוק אחר.
 • לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנערך לפני הנישואין.

 

סעיף 20א לחוק הנוטריונים קובע כי נוטריון מוסמך לאשר חתימה של יפוי כוח כללי ושל ייפוי כוח לביצוע עסקאות מקרקעין הטעונות רישום בטאבו.

חוק הירושה מקנה לנוטריון סמכות לאשר "צוואה בפני רשות", אחריות זהה לזו הנתונה לבית המשפט.

סעיף 28 לחוק אימוץ ילדים 1981-1981 מפרט את המקרים בהם נדרש תרגום נוטריוני לאימוץ בינלאומי.

אישור ייפוי כוח נוטריוני

בהתאם לסעיף 20 לחוק הנוטריון, ייפוי כוח כללי או ייפוי כוח לעסקאות מקרקעין, שניתן ליחיד שאינו עו"ד, חייב לעבור אישור של נוטריון. החלטת המחוקק לחייב אישור נוטריוני עבור ייפויי כח מסוג זה, במקום להסתמך על ייפוי כוח רגיל בלבד, משקפת את ההכרה בסמכות המשמעותית הגלומה במכשירים משפטיים אלו. חיוני שנוטריון יאמת את זהות החותם על ייפוי הכוח וכן את כוונותיו והבנת השלכות המסמך.

עם זאת, חריג להוראה זו מתווה בחוק לשכת עורכי הדין, הקובע כי ייפוי כוח של מיופה כוח המאשר את חתימת נותן הכוח, עומד בתוקף גם ללא דרישת אישור נוטריוני.

אישור נוטריון על תקינות התרגום

כמפורט בסעיף 19 לחוק, אישור נוטריוני מחזיק במעמד של ראיה מספקת בהליך משפטי. בהינתן סמכותה המהותית ואופיו המכריע, הן רשויות מקומיות והן זרות, לרבות בתי משפט ורשמי מקרקעין, דורשות אישור נוטריון לתרגומים, והן אינן רואות תרגום רגיל מספק. גם אם התרגום נעשה בצורה מקצועית, הוא חסר מעמד רשמי. המחוקק קבע במפורש כי רק לנוטריון נתונה הסמכות לתת אישור לתרגומים נוטריוניים.

אישור אפוסטיל

כדי להעניק תוקף משפטי לאישור נוטריון במדינה זרה, יש צורך מדי פעם באישור "אפוסטיל". אישור אפוסטיל זה מסמל תוקף של אישורים ציבוריים, לרבות אישורי נוטריון, על ידי המדינה כאשר מדובר במדינות זרות החברות באמנת האפוסטיל. ועידה זו הוקמה בהאג ב-1961 וכוללת את רוב מדינות אירופה, ארצות הברית ועוד כמה מדינות. המטרה העיקרית של אמנת האפוסטיל היא לאשר את דיוק החתימות על מסמכים ציבוריים.

תעודת אפוסטיל משמשת כאישור לכך שהמסמך הינו רשמי ומקורי, המונפק על ידי רשות מוסמכת. במקרה של אישור אפוסטיל על אישור נוטריון, הוא מאשר כי הנוטריון מוסמך כדין במדינת ישראל לאשר מסמכים נוטריונים. השגת אישור אפוסטיל עבור אישור נוטריוני יכול להיעשות בדרך כלל בבתי משפט ספציפיים בישראל שיש להם מחלקת אפוסטיל. אישור ממזכירות בית המשפט, המוסמך, יינתן בעקבות וידוא שהנוטריון מופיע ברשימת הנוטריונים המוסמכים על ידי שר המשפטים בצירוף תשלום אגרה.

כדי לאמת מסמכים ציבוריים שהוציאה מדינה, כמו תעודות חינוך ממשרד החינוך או תעודות נישואין וגירושין ממשרד הפנים, כדי שיוכלו להיות מוכרים במדינה אחרת, נדרש אישור ממשרד החוץ. מבחינה משפטית, תעודת אפוסטיל מחזיקה במעמד דומה לזה של תעודת נוטריון. עם זאת, תעודת נוטריון תקפה בדרך כלל רק במדינה שבה היא הונפקה, בעוד שתעודת אפוסטיל מאריכה את תוקפו למדינות החתומות על האמנה.

עבור מדינות שאינן חלק מהאמנה, יש צורך בדרך כלל בשורה של אישורים. תהליך זה עשוי לכלול, בין היתר, את משרד החוץ של מדינת המקור של המסמך ואת משרד החוץ של מדינת היעד.

אישור נוטריוני מרחוק

האם ניתן לקבל אישור חתימה נוטריוני מרחוק? התשובה היא שאי אפשר לעשות את זה.

לאור המשמעות העצומה של חתימות נוטריוניות והשלכותיהן מרחיקות הלכת, המחוקק לא אישר אישור נוטריוני מרחוק. לצורך אימות חתימה או אישור תצהיר, יש לבצע זאת אך ורק בנוכחות נוטריון.

אישור נוטריוני

כדי שהמסמכים שהוזכרו לעיל יוכרו כרשמיים, אותנטיים ומאושרים משפטית, אישור נוטריוני הוא דרישה חיונית. בלעדיו, מסמכים אלו יהיו חסרים את התוקף המשפטי המחייב להם הם זקוקים. למידע לגבי עלות אישור נוטריון נא לעיין בתמחור אישורים נוטריונים.

 

מחפשים יעוץ משפטי מעורך דין, השאירו פרטים
חתימת עורך דין

אימות חתימת עו"ד אימות חתימת עורך דין, בעצם, כולל את עורך הדין שמאשר את האותנטיות של חתימתך על ידי הדבקת

קרא עוד »
תצהיר נוטריוני

מיהו נוטריון? נוטריון אינו בדרך כלל עורך דין, אלא עובד ציבור המוסמך לבצע משימות משפטיות מסוימות הקשורות לאימות מסמכים וחתימות.

קרא עוד »
ייעוץ מעורך דין
השאירו פרטים:
צוואות. ירושות. יפוי כח מתמשך
מידע חשוב
חתימת עורך דין

אימות חתימת עו"ד אימות חתימת עורך דין, בעצם, כולל את

אימות הסכם ממון

אימות הסכמי ממון כאשר בני זוג מתכוונים להיערך לפני נישואיהם

דילוג לתוכן