אישור נוטריוני להסכם ממון

אישור נוטריוני להסכם ממון

תוכן עניינים

אישור נוטריוני להסכם ממון

אישור הסכם ממון על ידי נוטריון – בהתאם לחוק יחסי ממון, כל הסכם ממון שנערך לפני נישואין חייב לעבור אימות על ידי נוטריון או בית המשפט לענייני משפחה על מנת לקבל תוקף משפטי. לעומת זאת, הסכמים לאחר נישואין ניתנים לאישור רק באמצעות הליך בבית המשפט.

מהו הסכם ממון ומדוע הוא נדרש?

איזון משאבים בין בני זוג

חוק יחסי ממון בין בני זוג משנת 1973 קובע מסגרת לאיזון משאבים בין בני זוג שלא ערכו הסכם ממון. לפי חוק זה, עם סיום נישואין עקב גירושין או מוות, זכאי כל אחד מבני הזוג לחלק שווה מהנכסים שנרכשו במהלך הנישואין. אולם חלוקה שווה זו אינה חלה על נכסים שנרכשו לפני הנישואין או שהושגו במתנה או בירושה במהלך הנישואין.

פסקי דין אחרונים של בית המשפט העליון הבהירו עוד יותר את החוק הזה. במקרים מסוימים, אפילו נכסים שבידי אחד מבני הזוג לפני הנישואין עשויים להיות כפופים להנחה של כוונת שיתוף ספציפית. למשל, זה יכול לחול על בית המגורים הזוגי, מה שמצביע על כוונה לחלוק אותו שווה בשווה בין בני הזוג.

בעיקרו של דבר, אישור נוטריוני להסכם ממון או הקפדה על חוק יחסי ממון מבטיח שחלוקת הנכסים עם סיום הנישואין תהיה הוגנת ותקינה מבחינה משפטית, מונעת מחלוקות ומספקת בהירות במקרה של גירושין או פטירת בן זוג.

מדוע נדרש אישור נוטריוני להסכם ממון?

ההכרח באישור נוטריוני בהסכמי ממון נובע מתפקידו המרכזי בשמירה על האינטרסים הכלכליים של בני זוג. ישנה חשיבות עליונה לערוך ולנסח הסכמי ממון בהתאם להוראות חוק יחסי ממון. הסכמים כאלה, כשהם ערוכים ומאושרים בהתאם לחוק, משמשים אמצעי חיוני למניעת חלוקת המשאבים השווה שהוזכרה לעיל עם סיום הנישואין.

הסכם שלא אושר כדין, כאמור, נעדר הוכחה מהותית להסכמה מרצון, מה שהופך אותו לפסול משפטי. חשוב להבין כי על פי החוק, רק הסכם שקיבל אישור מבית המשפט או נוטריון הוא בעל הסמכות המשפטית לאזן את חלוקת המשאבים שמכתיב חוק יחסי ממון.

בעיקרו של דבר, אישור נוטריון ממלא תפקיד מרכזי בהבטחת האכיפה והחוקיות של הסכמי ממון, ובכך מספק מסגרת איתנה לבני זוג כדי להגן על האינטרסים שלהם ולמנוע חלוקה שוויונית לא מכוונת של נכסים.

אישור הסכם ממון בפני נוטריון

כאשר מדובר בהסכמי ממון, בין אם לפני נישואין ובין אם לאחר מכן, חובה שהסכמים אלו יקבלו אישור מבית משפט לענייני משפחה או מבית דין דתי בעל סמכות שיפוט על בני הזוג בענייני נישואין וגירושין. אישור משפטי זה הוא המקנה תוקף לחוזה בהתאם לחוק יחסי ממון. כמו כן, כל שינוי או שינוי בהסכם קיים מחייבים גם את אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, לפי העניין.

בית המשפט או בית הדין האחראים על אישור ההסכם לא יעניקו את אישורם אלא אם שוכנעו כי בני הזוג התקשרו בהסכם ברצון, תוך הבנה מלאה של השלכותיו והשלכותיו.

ראוי לציין כי בנוסף לדרישות הנ"ל, הסכמים שנעשו לפני הנישואין או במהלך טקס הנישואין עצמו ניתנים לתוקף גם על ידי אימות חתימת רשם הנישואין. זו מציעה דרך חלופית לאישוש מעמדו המשפטי של ההסכם, מתן גמישות לזוגות בהליך התיקוף תוך שמירה על שלמותו וכוונתו של חוק יחסי ממון.

אישור נוטריון להסכם ממון

תיקון מס' 6 לחוק הנוטריונים, אשר נחקק בשנת 1995 כתוספת לחוק הנוטריונים התשל"ו-1976 (חוק מס' 555-1976), הרחיב את היקף הסמכות המוקנית לנוטריונים. בין הסמכויות החדשות הללו הייתה היכולת לאמת הסכמי ממון בין בני זוג, במיוחד אלה שנכרתו לפני הנישואין. תיקון זה, המנוסח כדלקמן, סימן התפתחות משפטית משמעותית:

"7. … (11) לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין."

במקביל, תיקון 2 לחוק יחסי ממון הכניס שינויים מהותיים. בסעיף 2 (ג1) לחוק נקבע כי:

"(ג1) הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין ניתן לאמת על ידי נוטריון לפי חוק הנוטריון, התשכ"ו-1976, ובלבד שהנוטריון מודע לכך שבני הזוג שלפניו ערכו את ההסכם בהסכמה חופשית והבינו את משמעותו. ותוצאות".

חשוב להדגיש כי הסכם ממון המאומת על ידי נוטריון מוגבל בהיקפו ויכול להתייחס אך ורק לעניינים הקשורים ברכוש ובנכסים פיננסיים. היא אינה יכולה לכלול סוגיות הנוגעות למשמורת על ילדים, זכויות ביקור, מזונות או עניינים אישיים אחרים הרלוונטיים לפרידה או גירושין.

במסגרת אישור הנוטריון להסכם הממון שנערך לפני הנישואין, מתועד כי בני הזוג חתמו על ההסכם ברצון בנוכחות הנוטריון. יתר על כן, הנוטריון מוודא כי הם הבינו את תוכנו, ההשלכות וההשלכות של ההסכם. תהליך אימות קפדני זה מדגיש כי הסכמתם של בני הזוג ניתנה באופן חופשי, והם היו בעלי הבנה ברורה של משמעות ההסכם.

הוראות חוק אלו מסמלות את תפקידם החיוני של נוטריונים במתן תוקף להסכמי ממון שנעשו לפני הנישואין, תוך שמירה על עקרונות הסכמה מדעת והבנה תוך הוצאת עניינים אישיים שאינם קשורים לרכוש וכספים מהסכמים מסוג זה.

עלות אישור נוטריון להסכם ממון

העלות הכרוכה בקבלת אישור נוטריון להסכם ממון בהתאם לסעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 היא:

עמלת אימות להסכם ממון: 394 ש"ח בתוספת מע"מ.

בנוסף, אם תזדקק למספר עותקים של הסכם הממון המאומת, כל עותק נוסף יגרום לעלות הבאה:

כל עותק נוסף: 68 ש"ח בתוספת מע"מ.

 

חשוב לקחת בחשבון את העמלות הללו בעת בקשת אישור נוטריון להסכם הממון שלך, שכן הם תורמים לעלות הכוללת של הבטחת התוקף המשפטי של ההסכם שלך.

 

מחפשים יעוץ משפטי מעורך דין, השאירו פרטים
אימות הסכם ממון

אימות הסכמי ממון כאשר בני זוג מתכוונים להיערך לפני נישואיהם להסדר רכושי-ממוני, כזה המגדיר את הזכויות והחובות של כל צד

קרא עוד »
ייעוץ מעורך דין
השאירו פרטים:
צוואות. ירושות. יפוי כח מתמשך
מידע חשוב
חתימת עורך דין

אימות חתימת עו"ד אימות חתימת עורך דין, בעצם, כולל את

אימות הסכם ממון

אימות הסכמי ממון כאשר בני זוג מתכוונים להיערך לפני נישואיהם

דילוג לתוכן